Skip to main content

Full text of "The cyclopaedia; or, Universal dictionary of arts, sciences, and literature. Plates"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/cyclopaediaplates05rees 
THE CYCLOPEDIA; OR, ^mtjetgal SDictionarp 

OF 

ARTS, SCIENCES, AND LITERATURE. PLATES. VOL. V. 
NATURAL HISTORY. Printed by A. Strahan, 
Ncw-Sireet. Square, London. THE CYCLOPAEDIA; UNIVERSAL DICTIONARY arts, Sciences, anti Hittraturt. ABRAHAM REES, D.D. F.R.S. F.L.S. S.Amer.Soc. 

WITH THE ASSISTANCE OF 

EMINENT PROFESSIONAL GENTLEMEN, ILLUSTRATED WITH NUMEROUS ENGRAVINGS, 

BY THE MOST DISTINGUISHED ARTISTS. PLATES. VOL. V. 
NATURAL HISTORY. LONDON: 

Printed for LONGMAN, HURST, REES, ORME, & BROWN, Paternoster-Row, 

F.C. AND J. RIVINGTON, A.STRAHAN, PAYNE AND FOSS, SCATCHERD AND LETTERMAN, J. CUTHELL, 
CLARKE AND SONS, LACKINGTON HUGHES HARDING MAVOR AND JONES, J. AND A. ARCH, 
CADELL AND DAVIES, S. BAGSTER, J. MAWMAN, BLACK KINGSBURY PARBURY AND ALLEN, 
R. SCHOLEY, J. BOOTH, J. BOOKER, SUTTABY EVANCE AND FOX, BALDWIN CRADOCK AND JOY, 
SHERWOOD NEELY AND JONES, OGLE DUNCAN AND CO., R. SAUNDERS, HURST ROBINSON AND CO., 
J. DICKINSON, J. PATERSON, E. WHITESIDE, WILSON AND SONS, AND BRODIE AND DOWDING. 

1820. ^VBRAi^^ OCT 21 1016085 
I.inji.Syli. QlADRUPEDS. 

CLASS {"Mammalia oruer it 'Primates 

CmnjJI -/ S I Ml A _ '/;. . ■.,/,„ , ' A (.7.; I'LATF.l. 
1 QR.ix orixh 
1 CHESNl T oi:i: ;j t iiiMi'jiyzi:/: :, B-irh-iryjIte. 

, Lo\g ARMF.rtAPE. s I'loMi in:. 

hihlL^-bM L/ thi ,1,'. directs- Mij*- 1. tSo-:. hi- Lenifrmui A' Hct:' /'at^-n 7 RET) TAILED AIT. 

8 STHIATUn APE <l^UAlJ);iirFlElJ)S. 

CX,ASS M.VALM.VLL;\ OKUEK PIUMATES. OENUS I.KMUR . GKNUS G.VI.EOriTnKrr S . GKOFF 
l.L.Hjdjc TarsiiT i.L.Eeauilatus Taill<* Maucauro -.i.L.Mimnns ^hmnp Ix-niur i.L.<'iitta Rfnpr-tail Mnil<".i 

O. L -Tdlaiis Th,Tng I^nmr.«karopitlic«nis niftis Andi-I).) 

nihUMx^.* Ji rh.'.iit Jlr.vtf .ifp.ijjki I'll Li'f"'':.'J' tlnnr K/rj.ttn^ iltft^mn f.itfrn.:, r.-r ic-h- . ..^.L.Tai-dijrrachis L<»cis. MAMMALIA. 

GF.^•^•s TEsrF.Rriun 

' Bat , I'l^nr. 
i.V.Vamj>;iTas ^r Iniitus 3VSpasma +A Lcporinus S.V.Spectrnm 

VditPTRKS LOXa B.t£BDB. COSJI^mnB FrRlllAS.-B. SPECTREB. () [■ A l> i; I' I' M D .s . 
l.Bra<ln™s Trii;;<-.^"»: Tlu-.- t.„..l Sl,..l,. :■. l;.l>i.l:.-,vl„s. T,,,. ,....1 Sl..,l,. :;. Jh-,-M,o.<Tlmsn J>ia=u-trln. T.r„ ,....1 ,.,• Uul- An. .-n,.- 
■l.M.ieti-a DartyU.r.nu- ......1 Aut .-au-r. .-,. il . Jnl.n,;, . c;r.-at Ant .■.-,<.■.■. .J. <h-,>v,l,..ri,u-lm>, r^ra.loxus . Du.k l.ill.-.l ()r.,v,l„. .-Ims. -MA.MJI.M, lA <;kX1-S ilAXIS GKAl'S DASYTrS. 
J-ii.liu-. l-.iin,ia.-(yl.i s]i,*t Tnil. .1 il;nijs_'_'.-\l.llli» T.-t la.I.i.-t via 1. .n-j' tail. .1 Maui ,__•,. Da ^yx.i: -. s, v. 
4.Dasy(ms ^\<rt-(-]ii<'nictws ^'iiif Ijaiuiffl Anna<tiflo„o.Da8vpns I>nodec<nucinctiis TaiiciactTis Limi Tire7vf J>,ijicl<'fl ^iiiarUU<: . Svst . .V.it Q V AD ur r K D .s. 

M A Ji AI A I. 1 A () K 1) )'. K li !{ r T A . 
Q r A v\i r V V. I) -s 

<I.ASS MAMMALIA . OUDKK KKK A. . (i K N I S IIIK IIi:< IHS. tJKMS I'UCJCA. 
l.Trichcclius Kosmarus. .\i<-li<- Walrus or Morse. '.'. T.Maintus (\-ir lx>i-eahs) M-imtiis 111. nli in I i -,ui< "x-il 

l.V.Cranlandica U.irp St-a. 3. r.ritnlma. Common b. al or ben ( alf <> 1 Mt iil i i Sjh u< I s, -il t'ol'Mializr Ifn: .let t/ir^s. Jfatj^ShSn/- Ai TAvufmitn. Itur^.Set^. i-Oriru. r.Krrm'^tr,- K„y C> TAD i; (■ \'En 8. l.iiiii SviK cr.iss i"''si.\M\[\ui \ fiuii/:// w'.'yiiHw m.xr.s aitani* n. in: II vrontaV 

1^S>^A4>-^ 
QVADUVPKDS. 

CJ..ISS I 'm.vyrsiXLiA oiujkr iu° vv.vlx. Gzyis xv c.vni s. PI. ATI: m 
^^^s^^^gss^^^ 

..lvii,j;-C-|,.u-].-.sl)ogp ..P..Taau.^;i.Xalfd„r:U.-ki.l.llounH ,.1-u^ ,VS,,„„i,.| C.Sl.o.k 7 .Smk.II Da,,,- BU..,, I) 3 Ho.,,,.-! l;,bU.*.,l.,^li„.l.-,,lir.a. ',...■"*„ h/...„„.„.,„ //,„,, /,„., „„„ f /,„ /;„,„,.„..,•,•//..... i!) 1 . \ I ) K t( I'' 1.; v s . 
(■/.is.ij'rM.\MM\i.i\ <>Ni,j:/im':rr.u.\. i!i:.\isx\ cams. FLAT! 

.3l..s,iir ...Hull l>o.-_ :!.(;;i)™,\h,.,-lI.ulo,i,„„]> ,J1alm..,i.,..J)oo-. Linn.Svli. Ol^ABlirFKDS. (LASS /"MAMMALIA OKIU.R lll':VVM\'. liHSI S X\ . CANIS. 1-1. .mi: iv.<.r(>ni,rV 
i.Old English or Tall)ol Homid .'.bc:iol.- .j.Iiaihn- i.Kmisli Blocxl Hoiiiul . 

Fuhli^hnl ^ tlu .la da^rj J\ov i.tSx\^.b\ /r'w'rt.m Hunt F^^t k- t^rmf rafrm^ster Rm. QUADRUPEDS. 

CLASS j^MAMMAiAA ^osoK/t nr?Tr.Ti \: Gi;:yrs xr Caxi« PL A rev 

or Order Fr 

L.Sldo'llouiid_'.'.FoxHouud ^:\ic 4. Smooth Terricrs_5.Roup'hT( 

Putlulud as Outlet dirreU .Vov.f^^tSoti b\ 7-oiujmanJliinft See,-^i-Orme J^afrr/lojttvJit t( ,.) 11 ' :\ WD U H ' F !!■] 115 ^ ,. 

CLASS MAJlilAI.lA (>l!)>i:i{ Ki:i(A. . Cl.XIS CA.VIS. 
l.tanis Lnpiis. W.U'. J. C. Hya„a. SlriiH-,1 Ih-.,„:, . ;i. C. il,-s..m<l.ns. CaiH- .Ta.kal. 
4 . r . Vulpos . Commoti lox . .'>. C. J.ai;oi.i.s . Ar.lk- fox. QUADRtPEJ>S. 

(JEXrs FEUS. LION S . TTGERS &c . i'L^r£i 
Felij Leo _Liou. Lioness Jf TbuiLo', QVAnnrrKns. PJ.ATEm CI..ISS 1 MAMMALIA t>Rl>i:R in I'nKA'. (./ Vf V IKI.IS 
i.F.Ti^is ■.■y.Faxciirs .i.F.Leopaldus 

TiaKR riSTur.R leopjrd 

ful-lisluJ ,t.t l/u- Id dir.vu .Jan r:''i<rs fy l.oiuini.in ffunet Scar ihyrw i Brown raJcrm'^iUr J>,' CKJV t '.S- K E 1 J S . T Y GK R S . I'LATE n. 
*'oi!^tmar — 2. FeU» Lynx. Ihc I.jnis .'J.Kclis fncia Oimor t. FHts Oi 

.i.Kc!is OucA .Ja^ar (j. hVIis Jiibnta Htiiilin^J.«-o|i«inI . 

hiMljif,! ,14 III,- .Irl •llnrl.'.IVrr-fi.li\,.H/.,-n,''ii,iii.lhirjl. 11,.,, X- i'rm,:llir.r'i Ql ADRIPEDS 

r //H s / ""^Mamm \i I \ ouhkii iii'.'vy.v.x. hexiw kelis. ri..\ri:iii,'/(>i>i,,Y' 
Fiol l.-lis l':,r.lalji.(l.rl..l = F.1.S ,iu... M.iij.v i-K..l,.s :,.i-i.,l S.M v.a il.li.s ('.,l.i,-,.\\il.l < II .1 
; Tar.Ano-oraCat Rvar. SlaR- Colmuvd (at ...r (hat \ <) TAD \i [■ r ]•: D.s 
lUJixluit nn-fi-Tt.'i.'.'i.lMtU'a'im'tt.Wtr^.Iit^^.i-thme.r.t/.-^vi.'^bviU'tr. [' A :D U r V K i|3 S, 

CLASS .MAJHIAI-IA. OUIiEB lEaV, . (iKXfS MfSTEl.A. 
l.M.Iailris. Si-n Ottt-r. '_'. II. Liuvn . Onrr. S.U.Foiiui. Jlai-tiii . I . Jl. /Iiliolliiia. Snbl<- CI^ASS aiAMMALI^. ORDJiR FK IL^C GKNTS rKsrt 

1 . V. Amer 
Ameiicau Beav Hii/l'hAi M tfi- jtf-Mmf:r Jubf .uAl hi^ I.<rMni.itJfur.>r. ttii^. <'Jwi<- it Brt^it ,T.W;niiiJU'- li,^ QVABRUPJEJDS. 

GENTS DlDELl-HIS. OPOSSrSC.GEJfUS MACROPTS . KANGTROO. 
l_D.\*gimana Tlrjiniaii O. 2 D.retannis Vetaariue O 3 D.Muriiia Min-inr O. ♦ D.Gijrantea Grrat K. a. Mas. t.Fem. ^/h.-^.K...' V v™. 1 QU.IBRUPKDS. MAMMAI,L\. ORDER FiiR.E. GENTS TALPA. MOLE. GENTS SOREX . S^RE^^'. GENTS ERrNACETS.aEDGE-HOO. 
I T rapciisis.('a|H- M 2.T.I.oiipcimclm.i. t.oiiir.iail.-<l M_ .'i.T Kui-opari .(■oinmoii :M.__ t.S.m-x Mmuttis .>rinutr S_ ..'i.S.MiiscKitus Muskv S 
6. S._\raiipus . KcM-iid S. _ 7. K.r.uitipaMii . Cfinimoii ff 8. K .r.caudntns 3Iadagascar n. o r .\ i) n [■ 1' !•; d .s 

<I.ASS MAMMALIA . <)RI»:K GI.IKKK. (iKXrS UY S TKIX . t;K.Vr S CAVIA. 
l.nvflrii (Viftat.i, < . ■ <'iTsl<-<l ForoTijjini- . 1'. n. rrilw-nsilis. I!i-asili.iu romipini-. ;>. 11. IJorsata. CTnadiaii r€>ri-iii)iii<- nniito ttit J 
-V«.^itti,Lon«;;--uoiir<l I'.tvt-. .5. <'. MaiTcUanica. rala^»nian Cavv. (». <' . l'a**a, S|>«tt«-<1 l\tvy. riJJufmi .V rlir . trr ,frwU. Jin- j.'fiA;/ fn- A»*^o*ot, l/ttrjt fiiw. .<■ f^mtr. ««-/»wv«vr A-» (,) r .\ I) u r PE I) vS. 

CLASS. MAMMALIA. OUDKU OMUES . (;KN I" s CASTOK. HK.WKll . <;Klfr S MUS. KAT. 
l.C.Fltrr. Bcarrr. J . .M.ZilH-tTiic;i».3lTiOt E . 3 M . Dccn aanns.^'orwa.T K. 
4.ir. Sfascutas.Connnoil M«m»e. 5. M.CricptTiR.Grmuin n.imsiri- R . 
6.JI. BTir«arrn8.raii.n.ta U.y.TS.CxpmaU.Cirpr Mole K. i I i) V A n M r A> J-: ,i^ ,^. 

VKt . "'"*'"' ^'•"""'-'•'■•"""E'' '^l.no-.s,<;i;x,s .Ui. rOMYS.MAKMOT. GEJTTS SCimrs. SQriKKEL.GEXrs MYOXls.lM.UMOrSE. 
I . A . I itiDn ^ . A'rtrifj-nf.l JI . J. A .Eijii>'-rra .CinaOiau JI . 3 . S .I'ctiui-ista.Eignan or SajTrng- ; 
J.S.Otnlns B.-a-lfcTi-v S. a. S .Vasr3ri^.^o7lInlcm S. C .lI.'Mnsrar.TijHis.Cuminon D. ./y ,/rv.iM. /*-.»r*V/- 1-?"?.*.-- /»>■ Z< -^'^a^».7^-yf gXr^. i- finv JirT^/^.-y^r JI,-:, II Syxt. ((J) r A lU) M IL^ 1' K D ;^ , 

tLA.S.S MAMMAMA.nUDKK (il.IUK S . (iKSr S DIl'T'S. JKKBOA . GEJU'S l,EPrs . IL.\KB. flESTS IIVKAX. 
1 Dipus Jaculiis Vl-iglaga . D Si^ltl i Ualnan I 3 D.Cifer Cape I. 

j:.Lejras Trmidus Coininoa Hare . j L.Alpiiros Alpine H. e.Hyrax Capensis CapeHyrax. ■ X'-mrntm . JS-^'T Sf^ A- ^i-7f^, ^.T^ru^fn- £^»-, I (j I A D.n |- I' K \)-''. 

Ma.nlmai.ia (III iikk. I'r.ronA Ckxi's. rA.MUi.rs. 
1 Can.i-lii^ Jjioi.i.-.Uj-iuS Ai- .0. i>r IlvomcJa .Citiii-liis llartriaims. llartrLftii <';iiii'*J . 7„lj/, •/„■'/ -w <•/» --/rf tlifrct. 7ihl.lf».i« j:-iyi«i'.7r,ir,f }■ ■ ■■,^,.j:,l,,;,„^/-^rt,. Q r AB n V r e d h 

(LASS ilAiiiiAi.iA. liUNi's ilosc'iirs Mi'SK . (iK.Ms CKinis lJi;i:u. w _«:^:?» IMoM-lms JloschiUius. TliilMl .Uusk. L'. M>.s|.vgm.ou». Cuiiu-.i M. .;. 31. .I.iv;i;ii<iis. .I:,rn jX. l.Cc-mis .Uc-o«. Elk. i} I' AUK V J'E 'MS. 

M.^M.MAI.IA (iKNCS ('KKVr.S CK Nl' S <■ A M K I.O ]■ \ K l> Al. I .' 
l.C.Taranda.Krini)eer_2.CJ-I.-,pl.us.Sta,,,HarturJl.dI>e.-r_.l.C..W Spotted A,!. _ I. r=„uelop»r.,.li. <;ira.la ( aiiielopai'd. QrAi>itupii:i)S. 

Cr-ASS MAMMA1,1A . GENTS ANTIl.OPE. A?JTKLOPE. 
l_A.Mnpicapra OiamoiK .V_2 A.Orvic:qn-a Common J .1 .^.T^gTuea Tioyal A 4 A.Grinnne a Guinea .\ b XGnu. Gnou X. P (' A I) i; [' r !■; d s 

.MA.M.M.M.IA (;):.\rs (',ll'l<.\ . <,().\T 
J.<■. Il„.x Il„-x (loal . ■.'..■i.C.V.gagrn.s <„n,n„,n Uriii,:, .Monnl.im r.„m 
iroiuiuoi, Dtinioslio.ilocl Coal . .'>. Sviiaii Coal . ('.. .\u"ora Cloal . 

J'-''liil^J^ilir.tct.en;t...fy,Hsfieoa-bvJ..,iu,imii.riw:.t /!re^..iOrm /{UmuMrr lUn,: ^ Q I "AH J) K IF r IE B S . 

OVJS Al<]ICS. ('OWMl)K SHr.F.K 
S,.ni)i ^),.<^^l r..lU.,l Sho,.]. „t- Ih.. ll,•^.l■o^-ed iiveJs. Fvnm tl.i- Nt,.i-k nT the Utf Dulu- <.f Jii..ll-,.rd.V..lu,ra. 
/■ifH/.-/,r,/ ut rilr .Iff ,fri-rrr.f ,1,,,,.,},.; fr /.m.imtnj/nrit Urn- i-frmrr.'rrrm-sfrrjir^. . £^&i 
Xlsoi-hik liivcJ . 2 .Hfitforrlsliil-i- Br,.ea. 3^*/r'^Ar^ ,^ //,r ^:f ,/,, „„if,.jr,.,.,t.A:,, :lJJ3l^I^FI<:ji)S 
lios lATm-s. Oxen. 

l.o„,vJlu,,„-,l ,„■ L^„c<,,sl„-,-,. i;,. 1. IIORSKS. 

1 . sn i:rj..i s I, iw.xi.y f'LAii: I . e,J.I,.~i„.l aj „., Jr, H,r,^s ./.mrx'.iSoi iy r.„y„:..„ Jl„rs, S,,. v Or„.c .l;nrr„Mc,- JU'.^ (,) TAD KITE l)H. 
t'lal's 1^' Alainiiialia. —Order VI lU-llna«' — CJeniis :i3. T.qmif 
srtroi.K .laitici i.Tiit.n. rrxrii iimtst:. 

Sii//,'//,- M.ii; .V- /;•,//. //'vv// ihr Slock <>/' l/i, l.ilr Diihr r/' /;,,//,''/■,/ . rMUInl U,t, cUfi.l: Oi'.\:i,U(rjpE;Ds. 

<■.J'.^•rs Koii's ]loj<SK. 
1 )!."■.• ir.o-s.- I',..>-.,list . 2 Tl..- Il.n.l.r S k ^-|.•. i k . './».. 'Ir .Ur ./.r-r', .A. .//~» /„ Z,»,„.., , //»,-,^ /■«-,, J- ^V,»r ,;»/■,, „r.<v,/!,„ . O (• A D Iv I I' K I) .S . 
<)]ti>i:n Jii:i.i.i-.v.. <ii:.\is iiii-roi-cn a.ihs . <;i;.\rs T.vi-in. -■',»». 
. Il,|,|„,,,„lamu, .Ua|,l»l...,.s.llij,,«,,,„.:,mu>. J. l.ip.r .W■.-■•.•.•■■,„^. I:.,,. 

1 i,.ii. ,1,1 <his,iu.-a i>r>..riiio- in ill.- <c.n.-rti<.n of i;.Ar.i<..rr..i<i Ls.,; <'1,.\.><S MAM.MAI.IA . OKDKK UKI.LUjK . GENUS SCS. Hoc, 
IS. S<riilvi Willi lloff. 2 S. liiibviulsa. liabyroufsa 3. S.Ailiiopicus. .V.ihiojjiaiL II i.j. Doiticsiic H . /» MA.MM \I,1.\. <>^<«/.« <KTK. <.KM s Ml) N oliON . N \ll\Ml AL . (IMS I; \1, V N \ • MYs T|< I. 11 
l.M.M«iorc-n.s.ni;r,>,n X. i/.i .vrvsti.-.'.i.s Cr,-.,! M.or CoTi^on W-.alr. 7,. li. Hoops . l-ikr hcn.l.il M riylSS JVLVMMALIA. (IRDKH VV.VV.. (iV.NVS PHY S KIKK . ('A( HALO'l' . rtftW^'i' UKLPIUNl' S. UOI, PH IN. 
l.F. Macro<-c|)luiliis. Hhm; lu-Hdcd i: Z.var ECibbnsiis Scln-eb. Cilibous r S.D.Fhocsrna n.]|ic)Hc'._ 1, l>. IIHj.liis D.ilpli Liuu.Svst. ORMTmOJ,0<. V 

0)i\"i"L,iii,inin/.v. 

Or.!.,-," Af'CIITrKKS. PL. IT I GENTS I Villi ui- 
/"«/.<'« (it III 1 1 


/•lixlud ,u 1A..I.J Jiir.tt ./•m.M.tfio:'. In /..■nii,i,iii\/!crj/!i/,rn,\rl.r /!,■,,. 1.UU1 . S\-l\ I)lv':t:'L,iii,/JSin/.(_ Order ■j'.'i'K v. 
Gemvs Psittacus I'S.Jl-.rumlri — ^ijEstiru.f var ^ \S.tianutu.r.var iiMolueccnsU loi.Ti.mktii _ ■;.Y.FuUaritt.>- -. Hit "i-^L.tiid Hinl.! _Ox\n- - ". I'ic.v. I'l.iri: II 
r.i;Ni s ILlMlll.isjds 

' Touoaii) 
I U.ft>, /i,.r,« _ •.K..lr.,.:ml. r,.isri i.i. 

' Honibill t G.GL.il < OJ-IS 

'Waltle Bird) 

G.v.r,„,-,.!,s tU.S.MI. i)uy li'ii ()i.{')i;\'. 

y)/i /•:'/„///-/////;/.-_ Onl.rj'.' I'ic. v.. J 'J. rii: III 
(I_\l s I itl:\ I ,s Ciim (i ( n; 

i.C.J'i.;,. .■..i\i;,r'.,.,ii.i.l..-. i.C.,l,uUini,.:. :,!C.i'i,..i,,t„o. 

Mtot'it:. srTrii,u'Lj:R. jay. rruiSTrit J.ir. tUt.v',ni'U-i:tt . 

IMiM,.l ,iy iht .tit ,anu Jim I i.^K h- I,mamtii ;/f/«-/l „■«••< V-» rMni,-;,r II.;, . LiiinSvlt. 


I'l.iri: ir 
GESl'S OSIOI.IM. 

Oriole 
I .O.Civlalus . ■.•.O.BaJtimoru.i. n.O.Prnrii-iis. 
cictsTEito. JH/ ri.yoKE o. BL.uTLitrBUAm- o. 4 XESTtS 

O. R.ii.riViiRrs 

^.^ .Cttjwruj. 
I oMuoxr. 

ntttV^J a^ tlu .ttt Jinrtr S*nj H'i<^My f^n./ifU'n llwA /Af,- I- t'irmf Plt.matl, r It Gr.Nt s crcrLrs. 
Ciickow , 
(i.C.(///»/v//..-. -^.Cbulicntor. 

ciTia'ors c. no.vrr i.Tfitn i r 

Linii.Syl't. f Orv>'IT,l:lO]I.lH;V. I'LATi: V 
Gr.xrs ORAcri..t 

I GnUe ) 
I.e.. )>M..;-nto . •• .G. r,7/i <l . [ .G . .>Vi;//,j/7> 

iTnrr.i. ti. n.u.n o. iii ii, a. r. /'/« I DISK I 
Uiitlof liundisci 

,r:«....r„ .^.i-., (/.,»/«. (;.r..//,n-,i. 

A'rx.i Jlii:i),',r. t;i<):.iiLii liiiu) ,;• i: <:oi.i>i:\ niKn.'T. Todv ) 
Giti-.ir iiii.ucn-^. lliNiA,l.u/t..Ul ,l!m-u .l/./r.!/. i,i.,:.h I-mNikiit.liml I!,;.' i-Ormt.l'itati.'Ji-r lt.-w. LLan.S\'lt . 0:i^xi'ir:i;ioLO^;Y. 

'£>i>:'i'II.,i,i,/ hinU^ Oi-dei- .i'f PlC Jt . I'L.iri: VI 
' Curucui) 
-iJS.Curiu-ui V.Br, ,11. 
' Karbet ) 

Ja..UK Xt'OTTKh I l^.l! \\X. 

IVrr lu-clc I 

tY.Toiyuilln 

MHOS- MTtrxL '\roodppokri-| iXuthatclil 

,',T. riie.ilii... G.V.,;,n>/im,.- \,ir. i.S.Eiir,>p,n, 

rrJ~E.iri:itn:^,:iitor.ixA wxat-. l„HiJ,..l .,., ,l„.hi .lur.1.-.J,„ ,. hr L,-nim,mJliin.-( .lt,r., <-,i,m, Ihr, OlOriTHOI.OOY. 

/>/!'. / " l.>in,l Hi nix O rder i^ PI C .V. . I' LATE in 
"t.l M -, //,//); G G.ll.HlL.I 

i-\.iu^u.u. ..A.I.^-...,,/u j.A^^A.,./! 4.J..>'.«T>i .'•G.Cr.hHjni iGTu-iJii 

C1U:STEJ>K-. rxXESjrEnja. JIELTEDK. S^CUEDK. PJXJDISE.J. G^EF.XJ. l;,Huh..l „x tlu .1,1 dm ' ifoq h Lmomm llurtt Res X- Orn,c lhlri-n..t yjnu "/..,„./ /i,r./.v Orrl.r , ■' l'| T JV. J' I. ATI: \iii 
OKxrs MKRors 
WAiT/.iii) HE. \r.n y.r..u.A.\nti.ji. c.iff. h G.l'lH I'A 

(■Hooi.,.,-! 

■■. -i.r./v..^..... 

(O.U MUX 1 1 . h.V.f.ryl/uoryuc/u. 

i<t:i> H//.I./:/) n. J'„l./,../„./ „., ,/,, ./././,;,.,.,..«,. y/y.v,.,, /.,.f.,.„„„..,n //.„■,, /!.,., A- 0:;,„- i;. <)K>rni()i.(,)f;v 

l>n 'i'^ l.aiut Hinl.s- ^ ^ Oiifcr PK'.V. 
Huiuiuin'^- ll.-itl l'i,MI,li.%l ,u fw I.-: ,lin,1x Miirrh i':,/!,i /, l.ono,n,m Ihzr^ Kn, •'n.u'.f- Rnn, ,i r.tl.m.-jUr flou II h : I. :s I llj-- ki . Svi'i . or>"itiioi.o<;y. 

Dh'^iiU'.ilerJUnh Or<lpr,i'A.\.si:Ri;. I'l.AJ i: J 
Itl.ACK S. T.lilES. CHIXESK tfOOXi:. SrCRMlXGLD G. 0«NITHO£OGr. 
l)i'"^''U'aur Birds _ f)r<3er.-5^ A.\.si:ni:s. rLATL II 

vr' Order A' 
yS-EnthropUrut. 2..K.CanaJen^h 

Herxaclk goose C.^y.lDJ e. 7'» ' ' 

GENUS AKAS ^ A ■'. 
f Swan ) iA.Sp^ctahUi,. AXMojchata. OKt-r UiiAn±i> DLcr. MuscorrD Tfl. ORNITIIOI.OCY. 

D(y"-2''MW,T?iin/.i- Orcler;)'fANSEBE.s J'L/ITE V 
A -7- J . ^, « ^ GENXTS jINjIS 

-i-AJardona t^XJypeatn. ^.ACraxi. ,„ *.h..Cunin>stra. 

SBELDILIZE. SHOTELEB. . TEAL. HOOS-JULtED DITCK . iLILLlRD. MjXni:IUyE DRJKE. okmtijology. 

/)iv."?''Ma/t-rA>rfj-^()rder3"!. In .SERES. ThATEIV 

ofOrda-jl'. 
...%L.U,,„„„,. ...M.,„..„//„/„... .,,M.W„//«., .._V-/nrf^„„ :;..v:,;,,vz,. 6.V/>^<Ji.™V^ ;.-a!p-V«u 8.A.M,^., 

GOOSAyi.,.R IRKSTl^JiM. SM,:W .l.-^vtKXTA TLfTFUl. F.iT^lGOKlS^ J-. P^rjV/.. I.,TTue. 

/!^//.i<../ .,-■ /^ /.-, ./,>,..,., liu'.i.i.^.J f. Ln.;n.m ll,,M /.. .,■.■■ Wo, r.il.m.-.l.,/.. . j.Svlt. OKNITHOLOGY'. 

ni>..'iWatcrHir,l.< ^ Order 3'?Ax.SERKS rLAlK 
Tetrel ^batrnl's 

PiXT.LboP. SOOTY P. TOIiMirP. 


M-OLATE.1 . 
Broun.Paun ^M.chlororyncho, OiR?fmnoii,oi;>. 

"V-' // i//,r ///>?/..■__ Order. -5^ A^SKKES. VL.ITK I J 
Ppleeani 

I M .Er^himrtnc/uJ' ■•f.i'uta 

JWIGJI lUJJJiD r. JtoOBYl" FajfijtTE p. GETfTTS PLOTtS 
fDaitcr) 
i^.pu/lctitOis ^ ^.ineliinotia'ftt.-r 

SrOlTETt SH.iO BLACK BKLLIEn J>. J-ubiUhtrl ,if riH-Jaiiifvt& Og<.-2.jSt^ hv lt>n. I lIiuvl./iu;rJtOrmi\Ji Uou. ORNI riiOLOt^Y. 

fih.-yJVjUTlUnl.-. Oi-dri- .i^ANSKUT.S PLATE 

•|r..|.i.- Ilu-.ti 

.]■.. /,(/«/■. //.■ :.V./Vi.rm:-iiiJi.- .iX.M.inii.'n, 

rriMitox r. lULh T.iii.Eii r. MAHKi.Eit i <;i.ill.-iu..t.I)i.-.i-.i;i-.-bc-., 
BL.tt K riii!\iTKr> i> tuiy/ixK I Jii>/!.v/:i> <;r SvXl. oRiviTftOLO(;r. 

/>(■;' i'! Utila- Jlinh- OrdiT A.V.SKkks. 
PLATE K 
GEXrs L.IRVS 

Guiij n 

i\..Farasilicu' ■; h cimrneuji Z\.Harinu.i ^.S I'aspia 

-Jbctic a IroBT e. jilack B^cxat i; caspi-lkt. 

PublUhat iu tAfJaii£ftetf.Aup.tfi8n.^J.oiUfiium Htirn.Stcs.Omu i; Brown J'atcrnosUr Son G lilNrHOf'S 
.•Jkiminer , 
> S stoluia 6 R .V(<7/-.i 

'XOnDY S. TiL.lCK s. OlCVn'HOLOGY 

Ordfr GRALL.t. I'l.niCJ 

ol' OrJrr O. 
GE^VS J-OEAirOJ-TBHrs. (i.PJ.AlALEA. G.FJLAMEliEA. CMTCT^MLl. 

BJ:D TLAMINGO. MOSE^TE SPOOJ, BILL. BORfED SCSE^MSB. «m.' BOLL^Sn .lARIRr. o R X I T a 1 o J. o (rr. 

Onirr GRAI,J,.'¥,. 

oicxi's r.ixrjinACi - .G.sror/'s G.ardea. 

''""iitl.ill IFrabi-r, Cran,. I'LATi: 
<-.C .Ccchhann z.S.rm/'rM, 3.A.i?7T,'/«>i,i ,-.A^/„f,[„.r„ 
iRESTEn B TrrTEn r. CRon-^rZD c. I^n'i.ix c. .Svl>. ORNITHOLOGY. 

Ortlrr ghm.l.v.. 
GENl'S AltJiEA 
CraQ** J 
.JL.a^nia i.AJiuhui yMl^^ilh ^.A.EoMta .i..\.Ti.,r,na 

WBiTt: STogK GiGAynr BJTROK snyiTi; mrrtMS o«,:.ir E,:Hf:T neKR iirxicty 
^•'•!"'.''f-'-'t/u.UtM,ui.,.Ar.-':-u'!.,h,L-.,.>mw,.;i,,MP^...-.On»^^ S^i^. ORNITHOLOGY. 

Order GHaLI,a-.. P.L.ITE W 

or' Orda- Or " 
iXLoailalor iXMelajwpU i.T.Calvuj iCJtaliat 

WOOD I BLACK rjcEOl. njELD I . Trtn.t^i' G SCOZOP.iX 
liTiixiibrel . 

5 . S Lcncocephala (,. SMaopu.' 

it'Bire BE^tnEB cnaxw WBrussEL fuhll,luJajthiAcl dimj.Juaj "^iSuly Lomiman^urst Bea C-m^iBrmnPatmcrta-Jic,,: Svil. OUrMTHOLO'CY. 

Onirr C.IiAM.A.. PLATE V. 
GENUS SCOLOjFidX R£D G<tjnni- .'.S. Candida. ^.S.Cap' 

WHITE BJ^D S&±S1 (UP£ S: 

ruhUjrIud fts the Act tijWt^L^.Mcri'TiSn.bv L 4.S,BujticoLx 
WOOD COCK S.S.Mufor 6.S.Fedoa 7. S.Lima 
Lesser < t.&irj-t.Atv.Ormr.lcMnntn Fat^rno.cter- Ron- Oll.xiTliOLO(;Y 

Onler (;il-\I.l,.v. 1-L.rn: v 
&EXIS TKiyO-l 
Sandpiper j 
vXJ.,-,uvphr<i 2:VJhurn.tu- i.T./.,,h,ibi .y.C ^iprir.iriu^ 

^Turmtxcxnsr. Rinri- :i.bkki-e ciii:y jicu-isort MnittasiM p. 

^'•'•l!-^-laJti.c.1.l.lir,.u..-..'\r.l^iSii hyl.'iwmMlIurjlJi.,.' G i.-U.l}iADRlVS 
I Hover i 

-m.iSivnnJ'.u.rnr..t.r]!.'„. ORxrii'jjo,i,o<;Y. l'l..irE 111 

GRErrKv/Ros ricL G./T^i::.LiToi'fs 

(Avoool) OvlVr calchcr; 

1 .R. Jm, vv.«/t.j :i\.0.'tr,i/,yi,.' ^..Gr.ARF.OLA 

' Pi-aiinoi.Ir.i 

AVfi-rtij.txp. 
!'n ly /..-ii.'nMn .llliivt.it,> crvfs riLir.i 

GaJlinuWi-rnni, 
t.l'./'.v;-/»/7.. ...r. Crift.it.t 

fi nvi.K C: I ttr.srt:r> c: 

I •int.- ,i;-/?/i-i.v, .Arr,:-y,. •..■..•(• Am.-. ORNITHOLOGY 

, ;__ Order GB.ALLA.. 
G .VAcr\:Ai.ts 

ly.a/ia 
ll-aiTE SHJZ.ITH BILL GE STTS r /nm/i O-rallvs a.psoPHLi 

CBESNUTJMAK^ CHIS^ J. I.AI,'r,R^lL f.UUl-GJTRU R. GOLD BBXilSTED TRrMPETER 

PublUhcd ay the Ad dliyeU.rri.if iSiiy h iongnwMSiimMrc^ ir Orwr.f,urerm^rr-Jl„». ORIVITI-JOiLOGY. 
Jj1\'':-j /.(///,/ /1/,;/s Oi-drr :, (;,\i.i.: J'J.yrii: I 

o/- DirJrr {,' 
CiKKrs OTIS GE^fTTS STRVTniO 

I Biiftard I ( Ofti-icli ) 

n^blM^J as (A-,/,y Jina^.Oct^ i . t/!,',i ty Lomnun ITiu-.l Rmfi- Omu R,l,mo^,-r mm'. ((j)K>'](Ti,M]>]i.,o x; V 

•lin" 'i' I.iiikI Hiirl.i __ Oid.r 5"'C,.\I.l.l N V. l'j..ri i: II 

..I 1 1 1, 1,1 (;• 
t:i:Ni s Doiiii. 

\ »0(1.) I 

x.liulii.tlmplui.Itonnr.n />. 

I',.l IUI,..I .,j ihr 1.1 .l!„.i,. «i;nvs STuiTiriti. 

'2.S.Cmnrlii.! I'.iTrtJC.'/ i.l.i\.- :l IV ORNlTlKn.ui.^. 

Div'.'i f/,a/iti /iiriL- Oirlpr O.MJ.IN.t, PLATE m 
of Onia-O-: 
' PcacocTc) 

roMMOJf l^.iCi>CK. liJUEG^TEDor PIED f£:ACOCK. WHTTS PKdCOCK. IRIS PEACOCK, 

i'ui'li^hal aj UtrjIttduKta Aprilil'jSt.e hy l^fufinu*, Siu-^t llar.^ i Onii^ Ib/mwster Ito>r. ORNITHOLOGY. 

Div" il Land Birdj Order s* G ALLrN^ . I'LATE n: 

of OnUi- 0-^ 
GENUS MhLh.H.HIS ( TurkcT I 
x'XL,OalUpavo . 
jtUEBICAy mm TrRXET. G. PENELOPE (Guanl 

iV Crulata. 

GUAN . 

-la tUmLr-'tup tjfloj; by I.on^man-Uurjt , ItrtJ. k Crmi. teUtmp C.CJl.LX iCurassow I 
3 .C .lUrtttr . i-CJiuud. 

CVBASSOW.TAtie.iVaaalf . CL'SHEW. , OJO^ITHOLOGY. 

Iliv ■.•■'l,in<i Iiinii.i Otixr GAU.IN .v. 
i;K\Ui' I'UASIA.WS. PLATE r. 
^'''f"'"''"' •>■' ''u.Jctdi,cM Hi.i'fidoT.tn Mo,^,ntanmlrgt JtM.-X-ih-me.r,u^mottvrll^^^^ I.i"ii StII. ORKITMOLOcy. 

JUvi'^lantfJIinU _ Order GALI.IN/S. . 
OEWCS ^JIASI.lJiVS. PLATr: v/. 

.ii<.il,;,i..-Cock . i-,.IViz/l.H Cm-I, ) 

"'" ■ ' r. II. II . If.. ^ ]1p,i . j 

nMUIhJ.,.l/„ .1,1 ,l:,,,-,,- >/,,,,■■;, /:„/ii. /,„,.„„„„ //,„■..■/ /,•,„, f. ,),.„„ /;,/,,■„„,■/.,•,/?„„.. O R>- 1 T H OL O GY 

Div"X^L<inJ Rin/j- Order GAi-LCN-i 
\S.C'ohhicuj. Q.V.rU-tus. ■i,:S.yycthcmcnu. ^S-Aryiis 
COMMON P. GOLD P. ' srrtTiR P. ARersP. OK.VJ'J'ijl Oi.O I. i. 
Di\:i'.'LaitdHird.i Order GAI./.Ix.t. 
PLATE V. GJJN U S y VMIUIS - G . TKTMAO 

tKntado .Grxms 

i^.Mdraprij ■2?ti.crijrtatii ?iX.\unJt>rUuj t^^U-haUi hX.lanadtnJi.' 

snsEAHns orPixTjjto vKKsTEnp. Bi'FfVDoriatT'SKCKr.nr.Rovs Prx-TAILED G. SroTTEno. 6 T. partuii>jru*' 

MeTEROCLITOlS r. i'ul>Jt^/>rd ,1^ tlu -In Jir^vt^ J^njl^iiitf in- /.o. <Htir.'i tiic^Orm, i- Bn^in Palcm^ffXi-r /Ln OlO'ITHOI.OGY. 

Til . :!l,iii.l Bir.l... Oi-dn- GALUN \. . pi..rri: i 
iT.rrn/ri., iX.,:rn,.„„,;,.-- C.l.Nl S Tl.TItlO 
f. rolls) 
.;.T.wfci///,//v,j/..- .,.T..I/u/% /./«.///-■ .-..T.w/i,//_- i;.r..l/.//.v j.Tvuri.Mlii.- 

iiiBR.a.T.iR iiTornoriiL M.itrt^ixD (j. i:/t£,r\ ti.Ui/,- chkat Tixamoc r.iRiKu.iTBt> t. 

..vi,./ .ij ll:, .Lt .l!n,-tj. i\1.i';,llH' ll J.,:in;.l,i:i .:itirjl.e,;\t.l^mu- .i- Anmii r.lUm.'MT A^n: Sv/I. ])iv?j''.'l.,irtd ISird.f __ Order PASSKUliS. 

r.r.Nrs coiamba {fivi PLATE JI 

orOrderl'.' 
il. (/t„Ao/il,7,i i.C.Crythroptera.. ^CMacroura <i K jfTieohailca bCCuniroslra e.C.fhpcmis. y C.Chronata . 

MKO\/J l\l\(,IJ)r r.ARNET WINGKD J>. GREAT TjULMD F. NJCOB^IR P HOOK BU.LED r . CAFE TPRTLE. GREAT CROWNED P. 

htili-fluj a^ Me let d'urr^-i^ Jiuu i - iSoH. />% J.itnifnuot ifw..t Ji£^^ Jc Orine Patenioftt^- Rmv . OK.MTHOLOGY. Pi.jrr. j.xxx . Ordi-i- Passeres 
GEXl'S ALAL'DA 
Lark. G.STritxT-s 

.SMUitmi- .l.S.<;i/i ulattjjt xX'A'mndit ^X .LnnflipauiU rtrr. l. yLiaEi.i~t7nr s. nzajTjiEB s. CK-tvc c. nh.i" l.,ii,,l Hull.'- (ii-il.T l'As.si:iii. 
I :r.< >//./,«.,- ,..T./.'...- 1/'" /,/■.,/: Ki\i;i: Thrush] 
■;,\.l-r..-iu\;,l,,lus i .■|../i/.ov/v.,.-//»> • ,l..-i .iimri,..- 

xj-/:rr.iii.i: r. riiirn iiii.i.icn r ni.i i: r.iii.i:n T. I.iixc ini.i.uir. :,/./,•./„/.«, ,A /,v.,y/..»^ A.-./-.'/.i;y..*i- Ua.,:,:.in./,u,M /,'..i».i-.,!/,,,r /;,/. •>7..x/i.. /.■ Olu^^rJ'(■^o ( dv.y. 

hi\.j^:/.„ii,l liir.l.-- Onirr I'ASSKKKS. ri.A IE IV 
GE>'rS JMPELIS 
i Cliatterpi- ) 

( jRrycri^TED c. nsFLr. jirzusted r. p.nrr.inoRK r. Ar» c: 

AM-^i.,/.,.- ,1,. ,/„ .l,„,,,. r.*.z-r,X,..hl,.'„,,m„„.lt„M R,:., ,■ , G.coLirs 

I Coll-) 
.;. r .(',ip,7i^i> 6 .CEnl/uvpim 

r PiittTTti^ittrf R,*n- OliXITlIOLOGY. 

'Div"! '.' Land Jiinh ^Ott^ev Passekes. Pi.iTE r 
REX I s y.a.u^i 
tC.rosbc;it o RN rr II a <>lo<;y, 

■Div'U" Land Hints ()i(li-i(l I'ASSl'.KKS TLA IE r 
..'E.Iizrat/i.et-ti iZCirU ItLJSI>!> LMBl^EI/..! 
S.K.Saila ^.K.provuicuili.t 

SBAFT TAILED B. ytTST^CHOEM. fiim,*fuJ a^ the ,'ladbwa Jajiu <'tSu t\ Lcr llwwSa 5 . E - Americatia 
Black tsroatedb ^.Y..IIortulana 

O/tTOLATk B OJSAJf'll'iiOLOr.Y. 

/)ii",-:'J.,u„/Jlml! ()i-,i,.r3'.' PASSICI J-i.i/j: X. 
I'limiToM.i G.TAlf^GRA. GF"\rS t/tr\GIU^1 

(Tmiag-or) f Finch) 

iT.ra/a,\ 2.T. C^pim/is. j.T./<ic,ipa. nju„m,. i> I J- btmmai . i\.Y.JIai,Ht/u.<. ;IJ'.,m.uw a.rAuu 

PAO^DISE T. r.tPlTAlT. KHO BSK.^.-^lJUi FIUFFISCH. CUlMiOtf CROWSFJtF. JILli: MlluJlJi F. PARROTi: Cllll.l PIITTOTOMl fit. ORNITHOLOGY. 

Ordfl-PASSEUES. PLATE IW 
uilfl/iu/or iM.fltuliata 3.M. l\njniuis t.yiJIula^/iun, .j.yi.lTalkJlbim e.'^loX.CMUtca ;.:il.i!a,ini.'patensi 

Jii^cK.iniinT. r.c. imisKERj^ry r.c. toiai£rt-Tjii.Eiir.c. soft t^ulkd fx\ F.tX'XJiLj^D r.c. sc-Pebb H'BE.iT ear piKr> frjortr/,. 

PubUshiJ <!.' die .ia dln;-Lr Dec-.L.jdu by Lmt.muw Jiur/rt Rew Oime .i- Bronu PaUmcrUJ- lt,n, . ORXITHOI.OGY. 

Order PaSSERES. 
PL. in: IX Warbl*T , 
\i& pdcata ? M SpuiicaueiL ' 3_M. J'iiaam 

ULACK BKSDED H'. THOBX TdlLED W BLtTX- K0CKJrf. STRIPED IlEADKD Jt fWlTJE' CjrFEl* -M 

J^uAUsAeda^ the ^dci directs J>cc.i.ASn.b\ Lonamanffurjt, Sa^ Orrae i: Brown. J'atirrrujs to- }ii>w. 


OKNr)ryo.^,of.:Y. 

Ordi'i- I'ASSF. RKS. PL/ITE Jot 
Til.-u.usi- GENUS Hiitrifno 

Swallow] 

i.r.i^„„.„,,/,«/«.,- ,• v.,-/y;./i,ft,.,- .i.n./V(,//;a ..H.«™/,7//,i , sn Tahuin, 

■njisTtxT. H.ui:.n„:ns. jesitlem x. j-'Atir OTjuriTi: s : Hll^UiEli T. />//)/;■..*,./ .,.. rt, /,/ ./■>. ,« //,/,. / .■ ,,.;.., .1., I.. .,,.,„„„ //.„:.r A'. ..,- ,■ , 1/7.;. , /■„/. rf,. .;„■ /!. ., Svll, OIlNlTilOLOGY. 
Elrnifiltiiiy. ri..lTE i "^ 

Jfot.mll.l ra,ul„4 
Tanhilu.f Iqiicuj fm^ 


Stria- stridxil.i witek ^?*^ r^^ Slrij- hr.u-li^olo. 

5i^ Tetrav Uiaopuj 
Jniea rninuUi 

Ha: ma to pits ojtjxdetfu. '^I'^'t'-J'-'th,- ■lctdir,cU.J„,,^';,Sr:.hyLonflmun Mur.-, Hcc.- Orn^i-nn,»nfa,,.^M Oll^VlTllOJLOGY. 

Elementary. I'L.ITK IT 
futiU^hcd as clu-.kt<Ure<:ts iLuch i.iliii.b\ Lonuman Hurst Jiccs OrmeX-Swivn fatanoMcrRoh Svll llfi?<rjl'flj O E . O <a\ Hl.m.mary. I'LATl-: L 
RilUll.' aaUintiU VayiiuUts 
liihllfhed as du 4ct dkre^-u. ilav l.tSi7.lQl.on^rruutBur.tt Ornu Jilirctin Fateincfter Nat. OR>flTHOI.Or,Y. 

EUituiit. 
"^J\u* -"-'Jfa-n' r 
1,,.' 

PubUfhrJ OA t/u-^U-r dirc-/^ Fcb.uSi-i.h, Lonaman Bur^t-Htv^-Omw A' Brou7i J'.iif/^o.rfr-r Ilou naSyil Amphiblv. I tJEXrS TEST I'l^lTE X LimiSUt. Amphibia. 

CENTS SEX^. I'LATE I. 
FaniilT Frog _ Family Toad 
'■''•'V'>'- i.RMuvlor. afishUJi i.u/poU- 

SlRl.v.iii TojD -lit/i itiloiim/. TWO cor.oiREDntoe. o/" a e^JtjnoxiCAL nxM. \\i.lrbona. 
Tree frog. Luui . S \-l\ A>:i r 1 1 I i> iA. 

GENTS LACERTA 0^} PLATE 

vm. 
\\..Sahunandra ila.VitUtta 'i'LC/uinielcoii \X-Lt7iU'.>- ji,J.cmn!.<-Ctitci 

SALAMANDER FORKED L. CBAMjELEOJX O^RKEN L. EIGHT LIXEI) L. 

Publifhcd as die Ad directs. Jan.f'hSi't . bv Loiujman . Hurst. Hee,'. OrmeJ^Hrou-n Paternoster How, Liun.Svft. A3IP1IIBIA. 

[ Lizara ) PL.iTE Zr, 
1 L o(//«* uii L I /ttiU iiU < 3 1 tifius ^X draco 

AVSTRdLASldS GALLIWjtSP CHJLCIDESL. APODJl. L. fLTfXG SRdOOX 
J'l^Ujhiidasthe Act dir<aslib.ijSi4 bvloTurmanBui-.'T Retj Or7nfiSr0H>n.Ruer7ios&!rSinr ln.Sv;^. AMPHIBIA 

GEN IS SIREy. I' I. All: VI 
LEL SU.iTED .< SXGTTX.-I S. PiUtvn^fterRjn AMinJIlliBJiA. 

OKNl'S CJiOT.I/.lS. I'l.rjiiu. 
(Rattle Suakc) 
^K'.norridus 
li.ixrtKnHs. 2.C.DuriMu.s- 
STiut'j;n Jts. AMPHIBJA, 

GENrS BOA. I' LATE y 
i.Y>. Constrictor i.^PliryflM n.RJ/orlii/omi 

PubUjhnI a^ ihtAit dintu.Ju^.t.iScg.b) l„m,m.m Ihr.-I &-.V.1- Om„ falrmo^n- Bow AMPlIiUlA. 

GENUS COLUHBH. J'L.ITF. IV 
HoRsxosE r. cERdSTSsr. .v^iooocT-sPEcrdcusr. 

r'^lld'«l'i-'tluAaJwra.,..lprili'!,S,^.hUrummi.BmMSt>jtOrim.FaaTtorUr-B^u. lidiii^.v /'/ /// /// 
Slou \\u 
RL^ CK KdlMiKD S. JAMAICJ. S . roRJL s. OE.M's AMi'Hixn.-KX.i Gv.s.r.r.cij.i.t J'L.'lTi: Ml 
vA..ilh.i. ■:..\ji,l.nno.'a. c-.C .t,ut,u-i,/.i. 
uniri:.i. riLJc.ixors .1. i:r:i. siiircj' r. 

nMl.'l,.,i ,7..- llu-.l.t rtVV, ••/..■ M.ir.i, ,■■/ iflii In: l.,-n.m,,m lll,r.-:.Rrc.- Onn.- yfir.;,nJ:il,-n,.\n.rK.<. AMl-miHA. 

GENTS amurs _ G.j..tSG.trA.G.JCBoc/toeu/rs. 
coLrMRixcll. 1SJ..ICK n-iriii:u II. syimrcnL. iivrjiTrri. A. 

r:J>Urhali.- ih^ Jit diners .<q>. if itfQ hlfruim.tn llur.a Kir^r X- Ormr Jiilertuju-r K,t, _ 
EEL .Wf-<Le.\ J \i.ibbij:d STyRiid.\-rHVt G . spa J GKBRJUr/Tl'S 
3 . Spiia , /to^fJ titlis C.GTMyOTl'S 

Et.ErTRic orjj.vorrs 
Ttti/t-Bun-t Pn-^ t*nmi^ Hrvi: GEXl 

EEL OTyGTO TBORJX 
JilUi-no^M-JI,.:,. i\i^(lTm>lL^l ICHTHYOLOGY. 

Order Apodes. I' I. ATE a. 
GEXX-S STROMiTECS GSTTLEPUORTS G TRICHIVRtS \^STERXOPrrX G.XJPm^S G^iXJRHJCAS 

i Sttdimms Mitv. r/ionium^- ^T arae/Oais j STediaphana i,.Xjfladuj^ y.A.litpus 

2 . — riiptr ' 'Sward Fish i arolfFish, 
Piclilislud lis iJir . Ici ilijnis. .Vol / jSiJ . it Loruinuin .liaise, itirs. Oime S- Brown . Faltmoslcr Row. rirniYQi.oc; 

(>«/>/;» .iri:ti. iKi:s. 
•-;#• l-i.A ri: J . 

Onlcr Jiitt . il>r.io;oncl ) ^ - J'ufi/t.tin/ aje tht .tet JimtJ.Jt.h iCtSiitn t..^n,tmiW Hu.Vi /.V,>-.#*/7»i.-.C' /ttt*tin./:tt.'mtviti'/!ir K'llTJJYOJLOCiY 

ORDER JIGVLIRIS 
PL. in: 

CENUS GADUS 

vG.tnorhun — 2 .G . carboTiarws .'J G mmitbij _ ^ a-.G.U 

'Codi rCoalFisTi) iToori 

I'ublia-hed oj tluAa ckrccO .Oa.iiSis. fy' I-oruiman Blir.rt . Rtr.r Ormc ilh-imn.Falemostrr Row. 


I'l.iri: 1. 


v\ f:,.coTrrs. 

UhUllleatl) 

Gi< I yj/.v s n 1 1.1. HK. Ill . 

-^t III. 1. 1,11.11': 

(Slicliilio-Visll; 

-.•.E./l!™n/v(. 

Mi:mrintii txic.ix S.I I "I ) I'll I VA. 
l.V.H,pp„r„.c. 

roM.Moxr. 

,.C./tm/„r/v/„. 

Jir/.si'„r,: l;,N!..i,cl „., l/u .1.1 .lir,,,.. lrHTIlYOJ.O(;i- 

o/tiit.K TuuH^iriri. 
PLATE r,.sciiitr.EyA GENTS ZJifS iS..<rrt>/h _ ■2.?'.lIorriiia ^■J,.i^uteiinatii ^ ^..Z.Gallii.' _ ^,.'/..('ili'nri.' 6.7..injiiiiot^>r fi,l'l,.'iir,/ a J tit.- Lt dirri^j.Jiiiir 1-" iStl . kv Li'navinn Uiirjr Kxr.' i'rni<- t- /In.u n ./;,r,r,„:rrn-/t,'t. ICHTHYOl.OCiY O/tOrR TlJi I' I., in: 
'Flounder 
iP.^<*m^-.EJ/ya.,_3.P,fto<...'<j 4 VBi/me^uaJ -. 

FuhtijhMa* tfwJctttir(VU ^-tpri/ 1 lOt-^ In to G.CfL£T(>Ji(/.\ irirrnvonjc. >• 

oiini.i/ riioit /< /( / 
O.PLElKOy-KCTES 

Flonodrr) 
xXpiuulaluj ■! X: . impcnitor liX'./naJvina/iuf ^..C.arcuaau S.C.ivflnitu^ 6X.Tdia 
euhlijlud or Ihe Ul Mraiji :V,>k< 'Sign InLonjmaa Mimr Kt<:i OniuJiSrtma P,itemo.'lrr£c». SyA. ICHTHYOLOGY. 

ORDER THOR.iClCI. j'i..m: ill 

i.S.r'aJfant GEXrs SRdM'S 
Gflthead) 
.S,Suj-inamirLftf ■j.S.riLfia/uf ^-^-Ouyx^urus ^S.annuhiru 
SrniXAM G . BAXDED 0. GOLDES TJIL G. JXXrLJTED G e.s. 

CACSEREL G. CJtJTHYOI.OGY. 

UniiKR TUOSAClrl. I'l.lTK V 

OEXrS LABRVS 
1 X , microlcpidotuj ■-'. L . trichoptalis yi. . nuiiapUru.f + L. maeiJutuj .i X .ptinetatus 6 X . ntcioQu^tcr &. SCAHFS 

r.Syiralis IXdiUsludaj Uu Itl .Umu 0,1i''.iSii H /.oiu/imm Uurst Kitjr Omu.f Itir'u-n.P.n lrHTIilY01.0<TY. DTinF.it THon.irici I'L-ITEA 
G SC^RVS GENTS -^^ SCL^XA 

iSf creteruis- i S'^ duiairuAa ^ 3 8" drrosa i.'i^ punctata - SS^plumieri. Published ojthiAcl directs Oct f"i8ji b\l.cnamun..HurstMts Omu i Thrown Jhbmo. ^^^fflf ^ J* ^^^^ 
Liun.Svl) . ICI1THYOI.OGY 

ojtn/.R THOU iriri 
GEjrCS PSRC^ 
'PerdiJ iSvlt. ICUTIIYOLO GY. 

OKB^Jl THOR.triCI. PLATE \l GESUS SCLrE^A G.&iSTF.JiOST£US C TBAC^OVCUTms O SCOMBf:B 

;SUcVlcbackj 'Mackerel,! 

.ic.VndedmalLf ^ i.ScXineaia ^^G-ieuJeaUu ^T-lu.nraii.f i.S./ioUcri e.S.JcuUatus 

nihiLthtd a.' Ihc Alt di/xctt Junr q.iSio h Lonaman Unrst lUtJ Oniu £ tinm n PtttcmusUi Kor. Syd. <Uii)i:it ■riiKH iiK I. I'LAri: X 
O I.OXClIU'ltl ■i 

_ :^\..lkirh,ilus 
nMiih.-.i ,is ihf Acl ,lim-lj'.,liilv,'.'i,1i:\ hvl.oii.im.in lliiivr l{,w 0,-m,-.<- Unwn f.Urrrw.'UrJio C,V.WS SrOMBUR 

Mackei-cll 

.S..f,;n/,7_'2.S..V(,/<v_3.S.,V,;A<vl..-_ t. $./;„/;■ ICHTHYOLOGY. 

OKDJuR TIIOILdClCI. PLATE 
G MlTLLrS GEKtTS TRIGLA 

(MjiUet; i Gurnard 

■L-M.-Surmuletus -^ I.T.Carolina _ 'i.T.Birundo _^iX. Punctata— b X diUiphractus . ICHTIIYOLOGT. 

OHIIER AHliOTOnfALES. 
PLA TE V G.JXJBLEPS 
b-\.tetrophthuijnu. 

Fom KTEDA 
GtLATTSTACBrS 
6 Y.jliunuUirLf 

EEL SILWEDt ftjjiluihed tu Uif.Ja dira-ts. OdA .idl^l-br Lorujmun ,Hurst £^fj-. Orrru- ^ Brown PtUirriuMWr A'li ICHTHYOLOCiY. ORDf.n AUDOMIS.II.ES 
PLATE III 


"^ 6 GENTS SALMO 
i SalinoQ 
i SJtinuiailauis ^ i£lascml2u^ 3.%IiunhU- A.S.Odoe .^SiGasteropeUais -&.%.Fridtrici ^ y ?iHhoinhc, 

L-uhll^hni aj thr Irt dir,vtj. Juh j"j8n by Lonanum Uurjl .lifc> .Orme & Bmwn hUemosUr Ko« . ICHTHYOLOGY. OltDKlt .IIIJJOStiy.lLLS. PLATE n 

orOrdtrM- riSTlL.UUA 
'fttbapco Ptpp Fisli ) 
1 F.,V««,7i-,..- i.T.fabai-.iri.i g.Es.t'.w 

r.SK TOff.H'CO P.t: SPi-TTKD TOBACCO r.F. Gf tiAR. FiSUn\ 

PubliihtJ iVf IhtAKt iirectf Juh (;iiN./;5o.x 

( Sr« Pilr ..»• Car Fishl 
VY P. SHJPIKhorOJitr. BR.lSLLtA\ r. 

11. /•! l.oiuimaH Uursl /iW.< Ormr .<■ Kn'iin./Ulerrwsler ft, KI.OVS 


AR(:i:yTi\.i 
-»rj;rnlin<-; 


6.Y.\J„un,^ 


~.X .<rli, n,;i,i 
A'CK<i2-/;.;v.i. 


r K„„: 


Jl,Vr.7 ■- lu.Sjrlt. IdHTHXYOLOOY. 

ORDKK .■UDOMIX.il.ES nt'OnlT. II: 
OEXPS EXOCtBTVS 

(FlyingFisi) 

COMMO\ ATHERINE T.H.Vtf if. t;Rf:rit. Mf.DlTEIUl^SEAK F.F. SWJH.On' F.F. ITl^i.XTIC F.F. G.jriiERr\E (MTlIlet . 
2 JJ. Vino i. M . ( rphilut iSvft ICHTHTOI.OGV. OXJJKR AnnOMl.y.lLKS PL. in. 
1 F Panidi^rus 7 . P DeiuJaa^lu.' 3 C Tn\'^a Publt.fhtd a.t the .Jcr ttirccts .Aua^ Ij0i3.b\ Tiurst Jiccj Orntt' i: Broun Paimw^ter Pva- . iCliTnYOl.OiiY. 

Oidrr Hu.i.\ Cf/yosTKiij. OKM s osrii.icja I'L.lTt 
"aritu..- 

IRKhTr 

' /utsus 

■Tku Tr ^'Mi^l^ aj th^Ja Jinxes Maj i,Sn fy lo,^„^ j/u^_,fg^^ ,^^._^jl^^^^^^ J + O buaudaJis 

BICjinuTE TF- 

*> O .quajricornis 
ront HOHjTEjj rr, 
6 O . comuOLf 

BORXJm T.K I (• I I'l I I V 01,0 G A'. 
i:i>i:n lut.i.w iiii>.sri:i;i. I'l. IT/: 1 
GCMIS TicTJionoy rr.niiifinx \/i/ I jv,>,;m,/„.c .ys.iiiutiiii.'- \:i. Itw,^f.fii'i.i/u.' ,;.i).//v.,7//./- c^^\,^,■l'u■ll/,ll■l:^■ 

J. ^cklljiedT. Li\i:jri:t> T u-irf.t. I'onrrfixi: i>. Dot m> n. J\,I-IU;,.I „.■ il,,.!.-, ,/,•,.«., y„„. ,.,.«<..■ ,., /,./,.,,„.,„ Il„r.; U.:., ;■,,„■. i-Hn.,... lUlmuul..- K..,,: i.svrt. j[ rrrr in 0,1.0 (;v. Order Hr:iiirhiostc«-i 
,.S.n.//„/«..- .•.S,,!,^ :i.S./',v./.<Mwl/'"-- +J^<iw,. ,:,.E.natans .C ..■«//.,/;-. . ■ 

roi.iiTi^Di'i: om:.iT r.r. sj-.i //oksej-.f. dbjoo:sp. shiMMixGP. mailed c. um.i, 

AMUiui^- th, 1.1 ,li,:rt.f Iprili.uli;', hvl.flnpm.m IIi,rji.R..:'.On,u .i- Hronn .fnlrrnosur Ko.. l.inii.SvU. irnniYOLOGY fLATEIll 
Mi .Uulnilu.f i.R.Monc><rmi 

III I. /;■ I r*7> oir oxE BoRSim ow. iithlijli.^t M Iht .Iff .ti i..s,fc/.-«m.m H„ril J!.r H HTHYOLOGY. 

ORDER BRATiCmOSTF.Gl. PLATE IV. 

of- Or./,r B 
GENUS CTCLOPTERrS. 

(Sucker) 
\.CLumpiu i.C .OoiUatue . i.C.TJnealuj. tLMarmomta. 

LUMPS. OCELI^TEDS. ZrS'EATEDS. yUSBLEDJ^. GENUS tOPHirs. 
f Anffler ) 

HAllLEl^l'iy^. BEAKED A. PAINTED A. Hibliilud .^, ihc la dirt -, Lorutm^n //U7J/ Ji£^.f i- Orfite./iita-m>. i.Syft. ORlJElt Cnd.VOHdl'UKyOII. 
(r»-n.Acipoisi-i-_ C.Cliiiua-ra _, G.l'rislls l-LATl-: 
^S.Antii/uonim : S: .mniiMwn -^vX-t'lai-in t.\Miil/„iius ■, X .(•.i//.T/nii,/iii 

>M.uo.\ .f.uf-i'isit siu .\roysrj-:/L .vrruGhity STEtu.i:r .sofTiti:ity r. iC'llJlTIIYOLOGY. 
OHliEn ruity Ill/or/ Kiirai . I'L.iri: II 
GENUS SQUALVS 
("Shark) 
LS.fijttot,- 2.&.CiUitliu gSSiiiuUimi 

HhVES. Lesser SPOTTED Don Fisn. .i.voet.s. \S.Zyyeemi 

JlAMMERHEJItEJ) S. XEBR.t S. GEXrS Sl'ATlLARIA 'a S-^. reticulata . 
IOiTICLI..1TED SF. rulil/.'lu,l ,!..■ lit, ^Ict Mrcl.' Drr'.i.iSoS.hvLomtman Hiirsl lic,:.i- Orinc PaU: ICHTHYOLOGY. 

oKhi-H <■ iiityoHofTfKrGa . 
rL.iii:. TUOK\TtACK.~.un.l^ \.MLiuiJii/.tt,i . 

t'yrni. iTi:n!i. 

ylif,.' .' I-. / .^-m-m Hu, :jX.Jnrf-i/<: ••.K.rAi/ii>/;if,:'. 

i:i. rrrnir R. l nyo xosSf> n. iCHTUYOI.OliV. 

ORDER CnoyDKOl'TERYOII r LATE in IV V 

G.OASTROBItAWCHrS GEXUS FETTtdSfTZOT^ 

\.G. (Viifii.t ^2 G.nnmlmi _ ^.I.mzrinii.i- ^ A^ rlim'aH!i.r_ bX-fluviiitili.! Jim^ 
HawFisli Doiiiljcv.-mltF. Marine Lamprrv "River L<anj)". lautfr siirtnct 

rui/tWirJ Its lilt. irr Jiiwcs. J',t.ijSi~ h L,ni,im,mBiirji UttJ Omi l-fln^imXirrrTi.'MTHim' El»fT03I0L0GY 

Order t'olroptera. 

GE.Vrs SCJRJB^US. 
hiblUfu-J as the M-t dimrs.^iij^'.'i/lffq bv lonaman -Hurst £rts ^Ornu-Pnlvmoxpn' Fe\t' ENTOMOl.OGY. 

Onlfi- I 
GKNrs 
tLATI-: J'uhii^fitf/tM llujti durt^s. Jprtl I'' riiu^.by^ LoiinintulJiuTSt . RtfS A Ormt I'jtcrnosler Poi I Svlt E?fTOMOLOCn 

Order Colooptera. cr,Kis r.ic:i.yi.i v. />£/i.yrrsri.x _ c, silpih ]'I ITJn' 
f'atfnuiJKl'Itotf. SyJl. ENTOMOl.OGV. 

Order Coleoprci:! •i^ ci:Tivs ffosr/i/<v/t X aJTJXis Gjj/sr/iR^r.tirRjNvs PLATli V. 

-■% 
l2,B.pubiscens 
iKpoleoraplias '2.P typopiaphus- a.B.piaipei'da -4pscortas .5 Eimperialis_6.P. sex punctatus^/.P.afselatus -fiPfaccinicoruis 
9.H.iimcolor- lo.H.planiis- n G natator - *^ map fii/iid - ^ mulxr sun'acc . Publlsfiiii as tJu- .drt dirccu .iutf.i i8i'i.b\ I.onomaii ILurst HefJ' .Ornu- S- Bro» n Fatt:rnost*:r Row. Liiin Sjrfl. ENTOMOLOGY. 

Order Colcoptera. 
XB Ciitela is a Fabneian g-emis & ansireij to the Orrptotephaltta of Limiapiis . 
GE^•VS BIRMBTS -G^LXrBKEXl'S.iiCISTELA O SIUPBA.Gjmi^RlS. 
PLATE Xn. ^ 
iB.pOnla 

: i.-Bciroplralariaf' 

.H' pallida 

4C.Ueia 


9 S-Immator 
-Lo S.otscura 
TL S .quadrunacabita 
irz S.sxmiata. 
1.3 31 vtridis 
b C lepftarcadcs 

6 S v^nnaxtira 

7 S-Tespfllo 

8 S-tharacica ftLhhsJuduj ihtJj^i dtrtxrt DariiSis by Ltyiwrnan Burse £r*-.f ^/>«^ tfiroxmTatoTWJti^rRou Oi.lcr Col.opi,-!-:, . 
c,F.yvso/:ir/ii \/ <.: thitomi i; i lihiiom i i., r t\.sii>i I'I.ITJ: J\ 
"% # LO.salixJosiuu-jJri.nilipes _ S.Iri.pilosa +.Tet riiniamonemn.o.TCT.ftmgorum_6.Trt..wora. ;.C.gTassa 8.C.lateraI,s_ g.C.cn.eutaia lo.C.macnlata ENTOMOLOGY. 

Order Colcoptfra 
GKKVS COCClyEI.LA 
xi g-ntuta 
'iblontro-jruttalA 
>?puftulaca 

13 punctata 
rt punctata \ « 

7 C . septem-notata 
8C. -f-pusTuJaU 
5 C. panrtau 
lo C. analis 
u C. parvula 
12 C-6pustuIara PuhlLthrdaj the da dirocts yav t.iSisM lorufmoii Hiu.n R^s Orntr (- firxmn Rui^rrwsbr f{o» ETVTOMO;i.OGY. _ Oidrv Colroptera. _^ fJEXi s cuinso.UELA. Vl./lTEXm 
8 C.bolcti 

10 Cmarginalis 

11 Cmarginata 
I? Cmaio-iiipna 
13 CharmoTTiiajia 
* ntaani/Ud nthlhrlud <L.f tJuAiTt dirtrUrMcc^uSj,^^ J.omjmanMur^Mav f^fm- f-£n»rn Ritt/itoj^r Sou ■m^ LmnSylt 
rahabilis 
E NT 03I O I. O GY. 

Order Coleoptera. 

OE Vrs CRTPTOCKPHJJ.VS _ G CRIOCERIS .G BISPA _G BRLCIirS G PArSCS. 
PLATE Vm 4 Crylotatns 

5 Cry. ob scums 

6 Crt campestris 

7 Cripunctatas 


X? Pfi.clitelu 
i5.Fpeclicarm 
8 H mutica 

9 B bipunrtatus 
loP dcnticomu; 
u P. tfcLoracicu s *. tuhluliMaj the Aa diraJjMay i.iSttby Loru/nujiUuj-^l Rees Orme&llrinvit.I'ala^riasler Anr E^TOMOlAXn 

()ici<-r("i)l<-oi)tcra C.K>1 S ClRltLlO- PJ..1Ti:M 
I C himaculaiu! 
? Cpaliu-u-um 
3 r <'leg:ui5 
J C aanul. 
.') C nupcriali 
6r,emermis 
; C lienupl' 
8 C hrarlvrjitcros 
njpTo spinosus gC assimiUs 
to C . rihinoniarer - 

anflioragos 
iiC Tpoalis 
\i C Mlineatns 

13 C viiidis 

14 C bacchus 
ij C (x-tulae 
* nuiotui'ied ruklitludat rt<- ,to dir«u Dc.uSa hlcnomanmrst A.>,- <W <Bro.n nan^oMrr Ho EINTTOMOLOGT. 

Order Coleoptcra. 

GENTS CEBjiyinTX ^G.PRIoyX.S 0.1.J3UJI &.ci.riiri 
G.SAfERD^- G RJl.-l(iirM. 
fiiMU/uJ u ilu Ai:t .lirccL' Oct i'.' itiii 0\ [aiutnuin Uur.-l l),i:~- Omn x- Hr\m n Faumo^LrR, U.STft. ENTOMOLOGY. 
PLATE J. euhlithat lu- tlu .ic4 dircets Mov.ijSi;} by Lotwman Hiim Jlxs Omu- X- Brown Taumttrtrr iPoi. 7 C-crermajiica 
e C riparia 
9 C paludosa 
30 C aqnatica 
nC .flavipes KKT03I o 1^ o c;y. 

Order Colcoptcni 
GENUS J)rr/srrs PL.I TE XTJ 
3 l^.niATgmAtus 
.5 D i-aj-aboidcs J'ubU^^d tijT f/ti ^ft direct^- Jan.i.tHif.hy LnnamoJi Hurst /lees Ormt .'i Brotrn Aittynosl^ St STft E>"TOMO]LO€Y. Order Coleopte GHJiLS CARABVS. PLATE XV. 
9 Cg'OTnanus 

10 Cprasinns 
u C. cmimiiior 
V2 C. semipuiictatas PuhilrhedeLfdieJadi^teU MmijSi^ fylonomanJiurstJt£ej Orm£ J? Brvu-nMitcrruyj^rSou Order Coleoplcra 
KXis '//..v/i/j/e/ti GJ7M/:r/.j c.iiiu.ni'S 
liihl!.!h.;l,i..llu-.Ul .linel.. D.;im1i:! .In / ,;i,im,ul Mur-f /le,:.:l1iinc A- Brmm J'nteni,'-/,-lltf> # ^,:^, 
m^ ^ 

■m 
ijOtt. luu Svrt, Oid<r CoJooptcra ^ c. j.YTT.i r,.vi:i.oK GM0Hi>i-jJ..t <r..\m..iiims c.STAruYi.iyis r,.roitrirri..i i'i..iri: ri 

Pah//sM ,,..■ lA, .Icl .hncu .Ik-,-.,.,S,;i.l,r Uuujnmn ffwst.lla-^ O^^^^ ENTOMOLOGY 

OrrliT. ('olooptora. j'/..nj: m -.ENI'Si^' ///../'" t;.i,s Bni,-/, 
I'fhlu'htdiij tit€.-U-t liirtrlrjnti^ ittm l;y Lonpiiuui ti- Htvs. lii/ttHojfn- UttM Linu.Svlt. JENTOMOLOGY 
wa. E>'TOMOLOGY 

Onder Hemiptera . 
Genus GKTLLUS. I'LATE II. GrvUus Dux 
RihUflud oj- Uu --fcf dinxa. OA^i^jSo^.h Longman S^Haj fiianwjter Kdu. Linu . Svll Nal ENT0310J.OGY. 

Order Ucaiipxvia 
'.■■n.rLi.intliA C.crc.iiy t I'L.trj: iao/(h,i,r\\ 
l.L antemariA Publij/unI OF Uie da Srcetf. June !.•': 1804 *i Longman. kBeai JiutrnMUr &>... E:vTo>aoii.oGY. 

Ordei'Hc-iiiiptcra . 

GEMS VllERMES G.CIMEX G.COCCVS O^TEP-I (yftlRJl'S ii.AI'JIIS CI . lectularms i5I3l3i^«S'f' T.ph:rsapx, :,i> f I.airraiitTn s 


Vr^ CO Fol Qaerctts hitUthAioJthfJ^ directs ^pril I UitS *»■ ir^n.^m ?T.Z?fi/vf Il-^^.cymirjtBrntrnBir.-''rvfbrEin*. I'LJTi: I 
tiJ>U^lud.ts iJu .hidimi* \tanh i.iSoj.bv lo'uftnan Kr {^earJUUrji^arfio Ijiiu S> St. O'tll r I,cj>i<loj)I(I.l . (ifiiiis Sl'Ht.W. I'l. iTi: 17 /iM,:.*n/ „.' iL, I.I ./j/.rf/,.i;,../j*. /H I.,.ii„m,m i/.-. ■..■ /S,/,vY7,..rf.v/rr... n StH ENTOMOLOGl ()l<UlI.c|)i<l<.]>lcia Ocinisni.:!.rn:t 

r.iiiiih Ur.ini>\\. I'L.tri: I. 
l\iHi.rl,,,l ,M ilu. /.v .//nvv.t .l.in.r.'iAv h l.,'i„iin.in lli.rst li,.,- 1- Oniw i;il.m,<Jl,r-lt.-n. KNTOMOI.OCY. 

OixloiI.cpia<>|,t,ia CrmisJiomlivx . I'j.irr. / 

n„l,m,i . 
fiiNUIuJ ,1, ihr .l,t Jirr^t.- Jan.l.i/l,<l!M Lt<nam,inJlurjl Rrr^i- Ormt JiU<Tni.jl,THf\. ii-:t^to:moi.o<{:.y. 

oiiDi:u \/:i jtorri:ii i. 
OlvNUS Lih.-llulii (:i:|iiuiii<r.i (il'lirv};:! 
h,liUjh«i «.. du Jrf ,tuM,, .Ipnli'^jSoS.h l.amiruui ll,mr O-'J.f- Onrn PMmoiia-/<^~r Unn.SA-l^ R-Ophiop Eivtomoi.O([;y. 

Order NEviioj'TEit.i. 
GKNUS Ascalphus^Hcmerobius Hynnelcoii-Pauorpa Kaphidia . 
P.rouununis Publixhf/la£ tiu.ict JJTecl! Sep^^.^i3o6 Ifv Zon^man Rurrt RcAS it Ormt KtbTTifghT Ron i.ve/\s\ GTi:yTiiRi:i)0 /'/.AT/: X. 
I'uOlLt/itd lis t/u ^-Jct lUruCr . .d/JlU I -iffij Oj J.tiiuiiiuut llursC -gas Oniu .i: Hiunn FaUino.iurK .Svl\. E N T O 31 O 3. O G V. 
Order nnncnoptera. rLAJ'/C III UliNUS .4MMOPUU.A -G.SCOhlA^O.TUryrXVS ^Cr.Ll^rcOI'STS Cr.TrPIILI Llarifrons 
'■ ''margioaiu 
•J dorsig-era Qudata 


6 Tip .Tfflo 

7 Cha.sispf 
8 CLr. splendida. 

9 CIir..Hiiethvstina 
lo Chr. fasciata 

u Chr. ionita 
* nuianined Puhlislud ihf thcAaJirf^tf.Mtirt^h i.iSi4- b\ LonamajiMust.££t,f Omu K- Itron-n .-Patn^uystej- Jlty\ K>"r(j.Ni(i i.ov.x 

l)i(l< r il\ iiu'iiDplci'a. r/.'.v/;/ «-,..//v.v <;./<'Ai//<-/ _G.-i// yy/.y../. ]'i..ir}:x 
J,l ilinr'u^M.n ifiA-;. fii l..mniiuinMuivtM,r.'.Onn,' <■ Jlivivn J\,l,—i.;-hr 1\ Oiiin Dipteia, CSt^VS 0£STJitS G jrriLJ GlJlOl'S/t 
nT:phmios^ 

j;-,'D-I clmemn one; 
* ma/77uri/:d rublL.luda^ tl^Ucc dij-art.' JprU iMIiS-hv lo:,pmcm Muixr &:c:, Onm S.-Jin,.m PMa;w^t.r Hot, . entojvujij.o<;y 

Oidir J>i|.t.ia PLATE m 


TMOnopoidi 

# 1 f-'analc 


M.Nemolelus Uli, 
Ehagis S c oXopacfa -F! 


Sjrrplras ten ax. if 
ruhlijl,^ u^ f/u .ia .liTc^u Jup. L iM3. by /.. lu'nuui . Hur^t. /t«^. (^^ic * Hr.-^m, Jhtcmo^r^ A>k- ENTOMOI.OGV 

Order Diptera GE \r S T.iB.tXVS G CVLKX ii.£MPIS ^ G STOMOXTS FLJTK TV 


1 f-boviriu^g 
jT.Tusticus 4 GT.cjfcmicns 

SE.fbrcipata 

9 E.borralis PubUsheaajth.jictdic^ Fch.r.Su bv r.oru>nuui Jlur^t .Bc^ Orm^ i- /kvu-n.PaX.jyu>.^Ro. lo S.ro strata 
u S-irritans 
12 S calcm-aiis l.lrill.Syll. E^"ll'OMOl.o<;Y. 

()nicr Dipteia r.F.yisco.voj'.s- c .isii.i.i c, /inMiny./i s v, r///i-t>m>stu I'L.ITK I 

iigrinfa <jps frmi] 

pctinlata 
" leutonus 
Jfibbost.s 
crabronilormjs 
« 

7 Bombrims m^ior 

8 B mrdiGs 

9 ffippobosca equina 

10 H ovina 

u il , , . arinJaiia 

kH himxidizn!! l--ul>li\rhat aj dlcJa dinrct^ Jmi.i.iar,, b> lonamaiMur^Mtrs Orm,- i- Itroxn Jha-r^uvln- itiii ENTOMOLOGY. 

Order Aptera . PLATE V GENUS LEPISMA iiJ'ODi'ii.i c, J7:ji.\ //•; .s' 
I .pol)pod.i Tbelllcosus ' 

irr It Jmt m ViOtur Jint 
t.LaboliTfTH 2. Soldiers ,^ Eng 4'Male 5 hre^nant rcmale r Quern fa"\ests linnSvlt ENTOMOJI.(J>(;y. 

Ch-dei- Aptoia . 

ia;xts ri.D/ii/.rs .^ g.jt/jtt a.icusis a moMnijiii .u a j/}7iu.ich.\a. 

I.ousc ,'ripa; pi..rri: n ^ ^^ 
# 
^f**** m.- 1 P.liumaiiiis 

BVMAy L. SWAX J. 

UP corn 
CRon- I o r.pica? 
naeTLE z. 
6 F. ^mis 

CKdXE i 
7 P-cohnnbit 

8 P pluvialis 
TLOVER L, 

9 P.ajns 

BEE J!. 10 J\i.u2-itans 

F/.EJ 

li.licdm-ius 

11 i aquariruru 

13 F.abstxro'enj! 

14 H.g^ographic.i 
\^ H.abst^l-g-cns 

* rnafHh'ud 
J trmalt ruili.'fu.l <!..■ Ihr .lit Jtrcrt^- Juiu- 1 /Aj h, f.o a Jf;jr..f/taw. I '/m, XJimin Jkam.vlirJin,, E NTOM O I. O G Y. 

OrJer A.'pteva.. 

GE >• r S TA&.1XTI LA ^ iiPHJJ.AyGIl-\L-G.yTMPHI <> X GMCXO OO.XrM. PLATE 
a.cancroides 

PuhU.!lufi aj Hi£ Jtt duvtf,r.JprUl^iAo,h\Lorufman Hiu-^ SreJ &' Orme Talertwster' Stnv . 'entomoi.ogt. 

Order Aptora . 
OEscs AitA.xr:.!. /'I.ITE 
A.Gio6a^a . AJ/t»rru/,j . A.-lnxfii/tita . XTtiranfu/it . A,J\icii7aria . AJ-Jactttatn . Puhli.ffttd tij' tfu^L4 dif^i^Mav/'iStjS by Lonffman /lu/rt /^,^^\'On/u Pat^mi'^tt^- A\»i . n.Svlt. K>"J'0>IOLO<.V. 

iirthv Apt era . 
(ii:M s scoui'io. I'L.nr.ni 
I.Scorpio afcr. It,Hi.fhcJ a^tlu .Kt .rtiwu Juh . ii.S.Enrop.xiis. 
\.iin,iiT Sttmux. Srw ArrangCTtteui Crustacea. 

Order CANCER . 
GEIfVS D oyaY^£^E-GEX^7S D ORiUO . PLATE I 
. Utilufuxl OJ tiu Attdireet/.At^fLj8cS.hfXen^mdin.&irM.B^tJi Omu ^^ttnuymr Row. Linn Srft. CRITSTATKA 

Onhr C'.\-\ri:n <:i;ms I'onrr.wis. 
SWiioii t)rithTia. 

Sn-lio/l ALltlll:! /Y..///. // 
VubU,*lud ^ Ov^ia Jux, CRITSTACEA. I'L.ITE JIUV y 
r>.H^/^l.^ak./.t./ir,.b ,'.-r.,.l,: h^L^ymanJIuNl li,.j i>r,n, i- JtrounJ-M-r^-sm- K^. •€^ m ^PP # inn Svli CRUSTACEA 
i Mm HtrActdircfU Junel'^lSij h J.omim.uiJlun-l B^.< (h-„u tBnwnFaMnoslrrRt CKUSTACEA. 

Order CANCER. I'L.rn: vi GENUS PAGUKITS _ <;.r.AMMA«l'S _ U.O AMMAREI.I.US. 
VuhU.,hcdaj thcA.1 dU-cM .\m.i"i8io /;, l.t^n.,n,ur lUir.H K,t^ i Ormc ru„-noMr l!,,, I.imi.Svlt. ENTOMOLOGY. J -LATE X 

n/'Or./.r.l. 
Mouoculus polvpli I'uhU^hcd a^ llu Ja Mrc'U.Juti^ I .'iSoD .In L,<n,:m.,n llur.'l a-..- <■ Orm, r„uriu:-l,rl!,H, Older Intej-tata . 
Genus Asc^ls C.EcHTXORHI2.-CHXfS^ i^.F.^SCJOI..^ -GLrXGirj^TA VLATEllim 


L ahrupf.t 
A. vermiailaTiu^ £ ■ <itt^7iuatu,f 
L.ahj-u.pta. 


F.Leurtoperc£e 

PuhU^atat thf Act tbrects May 11818 byLon^man HwstS^j Ormr tcBr^n RmrruKfOr Rpm VEMMJE S. Fi"' 1 Ord.i- Inlcstiiui 
<" ( nils /; nia PL.ITE V. 
P,MM.,l,is Ih M ,//n,-U J/,i,W, /./A.' h /.,.n,im,iii Hurst «.<■..• Orm,- t- /IrminMiurnMlrr R,' 
^^fry)''i^'""c.--* I'ubli^hnl ,/, tlic 1,1 ,li:<ccu Fcl<.i ifn fy l.oiwnum Mursl tef.r Orm,- SJSronn r.tl.nioJUi- /?..! TTER^IES. 
Order Mollusca. &ENTS oycatnnni _G i.APLisLt gdoris G^wnRonir.i. PLATE VII. 
1 O irphic : L depOms-S D arm +D.radiala.i.Dpapmosa_6-iaeulcata. ; isquamaia 

ilsni l\Otxr.i [L1R£ i. SEA LKMOX- A RADIATED B. "'. ■ - - 'jPAPlLLOVS n (tSllAnorSl: l SCALT SEAytOVSF. 

tubiis/uxi as t/uyta directs April l"^ idl4 fy Lontiman Murrt Bav.Oi-nu- i- Jironn JbltrruKfU-r Sum MU^r, ...^,, VKR3IES. OKNUS .v.iy.v. PL. in: r 
5.6.7.8 fi ion. S.ver. 17.13. X.pro 

PuHijIuA a^ tfu .let diraru .IprU i.iSiiln l.onpnuut Jiursi llttj .Ornvt inro>\n Pmci tui.ucr !!,'< LiiinSTlt . TKKMIiS. 

GENUS ACTIXIA. TLATE II 
tublUluda.- t/u .ta direcU, Jan.r:^iilu In Ifiwimin Htmt.llrc.\Onn, X-Bnmnjhlrmottir Smt n.Svft. ZOOLOGY. 

a„,.- VERMES Ordcv Ji/o/./.i .vr.^ _oENrs n,„.,nm,a.i. 
H 8<jiiamat^ rr.rfcr Surf, f^^l•'"^■■'d<<^th.M.hr^,^.0^tJ.,8,J.^yI.o,u,mnrtHurstR^,J<nnrK•I■.r.^■n^„,,^^0,tr,■| m Syn VI.. ni: 
h,Ni.i-f,.^ ^- the A(t datt'U.AJui J./tijI.h It'/urmanjrnrj-l A-c^ Ormr \- tir.^wn .ratrrtui.rUfliiy' iSjlt. VERMES. 

Onlcr Mollusca- Genus Mnhisa. PLATE IV 
1 M Pulmo J II Cainp.mula Rj/tU.-}u;l a.! tlieAtt dirair I'm- ij8jg. by loiifimimMurxt.Rm: Onnt i-finiin j;ilemoster So\i t'j..iTE m 
Svli . CONCHOLOOY. 

GENUS C BIT OX PLATE IX 
eubUshrd <u- thr id diia-l.' Iiui • ilil; In r.onaman llur.H Re,.! Ormt i-finmn F,ueiii,\.l,r li,' I GENMS LKl'.IS. PL.l Ti: XIII. 
FuhlUhiJ al l/u.M Jirrttt . Jiinr tlfiw bv r.oiuim.ui.HuretSirj t Ormr e,junc.ftrr Km COKCIHOLOtiY, OKMIS PIIOI.AS Pi. in: Mil 


P striata 
fiitluhcl as the . Ur dirri-U. . hut i ''i^tj h l.on.imnn Rurjl Rn:t Omit i- /Iron n.fcittimwirr fi.i coA'rjioi.t^c; v. GENUS Sr)J.l:.v. 
fuhtijfud a~' f/u Jet liiPHU .lup.j: iHoQ.bv t.oni/mtiri JJur.-i CONCHOLOGY. GENUS TELLIS.I GENUS CARDIVM. PL. in: r 
rellina 
Ijiman.lan /■„M.,/i„l J.- Mf./rf M,n.,../,uci-",ibl>h /.c„am„nJ/,ir..t /f.;:!tOr,nc/'M,m.<jnrA<H- COXCHOI.OGY. 

GEN I' S MIA G.3UCrllA G. CBAMA^CVEyrS G.MmLV S G.DONAX. I'LATIi X/.V, 
PuhU^htdatth^Aa^u^cu.Oa^l^lJ.h)- LonomanJLirftjB^^j.{'rm^SeRr,r>rn.Iiilrrnosta-B^-^ LiiinSvll CONCHOLOGY. 

Otnuj SPO.VDYLCS 
i'i.iTi:.\\/i. S .ptedaro^^ PiiAU.rhalar th, A<t cUrects Fet i it/ii. bvlonaman Buijt J!nu- Orme 4t7lni„n fajrmosur Ron luSvlt CO>'riIOI.OGY. I'L.iri: Mil. A.torfnosti 
hihU^fuii tL.f r/ir.Jr/ dircctj Jan.i. 1S14 fy lo/ufman /Tur.re£te^- Onm Ar Broun httrrni^yter Boiv. COXCHOLOGY. 

GEXrs OSTHKA. I'LITi: HI 
J\iMUhalaj tA.Jet dinxfj ftS.i ^ lA-ij . fiy Iv/ij/mim.IIur^ . /i,v^ VCrmt- /f/&/T7,.>ft-/-/il>ii Linu.SjIl. CO^^CHOLOGY, 

Genus Pina'a. PJ..1TJC V77 
T.Hitfra uuie^ FitilLifud as the Jrc directs. Fd>.i.i3i 4. hr Lonarnan.Hurst.Rce.f .Ormr ^3ro^*'n.Iht£nios^r Row. [jun.SvA. COXCHOLOGT^ 

Order rniralre _Genn5 .\rg'onauti» (> N'.iimlus VL.ITK IV Arjrontiuti) . iro-o 
X<iiitiliuTom/nliti.f fubiUJud tu dujrc dlrear SSo\^m!o4 b, Loiujjjum.tlurjt .Jiee,- i ifrmr.HitmwftB- Sot*' 
CONCH OJ.OGY. 

CKNi's /irj.r.i^G.co.vr.i (i.rriaio.G.m:/./i^r,jc/:Kir.j. 


Bandrd. Cedo nnUi Cone 

C.dmnnrahs x.u 
Southern .C n.C 
M^iSlud ,uilir.1(tMrrrts IW.l.u'^tThl.mmaiiMurrt lUvjOm.ynrvt-r.T.ili-i^i.^jRTlUAr. COi\i('ll,Hi)il..(K:. )i 
<;i:si s I i/'/ij I. PLATE XIV 
"./..V.'i. ././.' //;>././ .///I. ».'./<.>•./■;'.■.*. ^iZ,.,v,.TO//; /'/v.- ■ .liv,:^, .t,i:.T„..-ur n," Linn Svlt Onlfi- \'o)iit:r. PLATE I 


J',///,;/., 
Fllu,,/N,,l 
l',.r/,l. r,MLIi,.1 „^- rh.- .Ur Jucetj .Jmu l-lli,-^ hv Un.mmn ill,>.- r„t.ni,::l.r !(.<„■. ONC!H)I.OGY. 

»>r.|.i\oliil.v J'l/itj: 11 oui'cifiiim 
Haipu . 
Stiomh 
biioilis nt,l,..lmt .... tArJil JiratJ Jun, i ,So3 . h loninum i- Itmi Jitta-no^b-r Jlr<i, oiti>::n i \n .ii.vi: . 

G.llH.-, M.ir.n. ,^ <; l.-.x-luis. /v..///. /// M.I.,„i..!.-,m,/„ 
fiMUt.J .,..■ !/,.■ . /,y ,lm.r^. O.I r,-',.s;:. . In- /...«.."..<■» //-"■-■/ /?,-, Luiii.Svfi. CO'SVllOT.OGY. I'l.ATi: 17 U. li,h,rr„/,i/„ 
H.A.ci J'''l'''-''<.-' ■>■■■ ''>.^.-t .f;^,.-i.r.X,.vrr/jA'.^./y CONCilOLOOY. 

CKNl S r.lTKLLA PLATE 1 


ra- Pul>Ujhal a^ Iht .4a :lirtaj Uar,l, i ■' 1611 h\ l.oiiuman lliusl Rrrj Ormf !■ Hro»'n l',ilrri,^itUi Km coy Viii')i:ii^'--'S' /'/..in: .VI 7. 
JiiUiihal aj rlu.Ut dirn-L.-.O.t.i igjj Inlonpman llurjt Rcr^- Oniif .(■ Anmn Kiuiiuy^lir/tim. ("OIVCIIOI-OGY 

t:r.M s itKyj-iLiLM ^ gems si:itri i^i . 
mm 


Xpa/^/Z/iU i'ui'lifhrd uj rfu-Jel Jirtct.' MayiK'-iii.'S.h, l.-manum.Utu-^.Sc>vX'0''nie.7hrintojUrKow CONrHMOLOGY. ;EN11S TElt):DO «ends sahklla rj.lTliX 
fiul>^,-/u^„s duJa ,{ir^a.'~ .{Li\^'^itloH bvlonttiTum.Uiyjt.Rre^-i-Orme-l'attriio^-urJi^i., ro>'< HOI.OGY. 

f^Unifiltury. 
I'A'Il-.lLrE. 
ij»a«e '.Affji .'..Front 4Jack_5.Sid<;«_6JtodT_;J4rnir-8MTlorI^9.Spir<'-io.Suturr of thr Spirr or\\Tioia. 
fuhtitlial <u lh> .la Mnrlt Oa.i'TiKio A t.«n,jmMt.//urM gefrOrmrtllrtmn. PaUmMin- Am . rONCHOLOGY. 

^ trtnrnfftry. 
UXIVALVK. riATE II 
uBOaror ('<iliimrU3 i^ AiMimi r uLip ii l!.-.ik i;, l"nii.il. iiJ l'ml>ilir 

ruHi^h„l.,,il,r.M .hn.u .1,,,, I ■',.■>,■ I ^ l..n,m,.n.7h,n^.rum: fnm r..l.m,'tl,rl!<-a L..,iJ.-: ;\ft. COIVCHOLOGY. 

Elementary 
UNIVALVE. -V^"- 1$ ' 

PLATE in. 
'7 I ) V ^9 19 ^9 
<9 .It: — 
BIVALVES / 

?3 -\ 

i7.0perimlTmL-x8.Iii.volTited Spire^is Chambers- 20 Sip3nmculujs.7i£piderim5_ r.vBa3e_?3,STiuinrit,Miieak ?j.Sides CONCHOLOGT. 
t'lemcntttry. 

BlV II.VKS . 
h ^9 
toSSfc! ■/ ,x 


hti'tUHMa^ the Jet Juv<-tf Mari/nf iSm- .6\ /A>noniun Hurst Rtcs i' Omh-fartmostcr fifn . Eltiiieiitctry 
'BlVAIXES. 
/// -^ '!M:i 

MULTIV^LVES 
-1^" -4 Lcnffth and Breadth 35.]iisid»^36.Hiiige _ j;.Cicatrix_ .laij-ssiis-SSBas-^- 4oIigaineiit •utV"""'"'" Linn Syft. PLATE I. ZOOPHYTES. 

GESrS TrBlFOR.i-G.iL4DltEPOR.4. 
PuhU^ed tu tiu Mi dirtctJ .Oet.i.i8oz.b\- Lefwm.itt Hur.rt IWr^ i: Orme FtUrmo.ter Sent- . l.i!in '••vft . ZOOPHYTES. 

GTrNtS MADKEPOKA . I'l.jTi: //. 


Dtl'/i'^/i'^i •!" Ifu -In .Urf-'Clfnl ,^i!^'it' In L,V7.mum IIur,-t JS,.7. ZOOPHYTES. I'L.ITE I 
A-\I;.TiopiiTUa t^m.-i,J .,.■ d, kt Jl>nt^.y,.,:ifiA,j If l,if,,nMJlMrj< IL....i fr,„ n,,.-^ Liun.Svn ZOOPHYTES. 

GENUS llOKCdNlA. 
-^ JciFan. '^ A ^ riMiA,,!.,.- lltr.l.t Jmc- .r,m if, Soil InUmam.m H,„:t/lmltO,mr lU, Syrt. ZOOPHYTES. 

GENUS GOKHOXJ.i. 
Sea Fan. 
Part t r tht biwiJi o Cr^obxUs ntat/ninett 
and ta/dhiti/uj the Jnujuds. GvUmbraculiuji G.V. aitaiited ■ 
ruilUktd as ihr Act dindJ. Octi^'iBolS. by I.c,uimarLnur.H.RajS:Ornu fal ZOOPHYTES. 

GENUS AZCTONIVM _ GETNUS Sro7\'t:iA pljtj: m 
PlML'haiaf tlu- .1,1 Jircet.' ..Vm: 1 1'jSoS. Iry Lenaman Mur.-tHK.'XOnru: Panmo-trv A>m VERMES, 

Ordrr Zoophiles. 
I'L.ITE I III 
VERMES. 

GENUS TVBVLARIA. PLATE I. 
( Magnificent Tubularia) 
us.Z7if .Imimil in il.' youm; .<-tnt<- i.uiK oromi i ironl rUw) arpandinfl its tenhicida. ^.tack vuni ^i.partially irlrachd _ 

i^ujfli^hrd aj tlt£ Aa diTveU . Ma^- 1^ l8og .iy landman .Etuvt . &te^ a- Orme Fatcmostcr Rnu . J'/.. IT/: '/ 1// '''^iM li,Hi.-I^J U-- ilu.l.t J,r, ■: r.a.n.:'!..- IL-,,- ^ 
YEltWES. 

Ord«- iroopli\ti's. 
GENrS SERTVLASU 1'L.rrE vm. 
Fuhiished aJ the Jet liiroctj. Max i '' lSi;t by Loiujtiutn Htir.et R^e^ f>rmf X- Broun ItirttfU^JttrRon -inn SvXt. Order Zoophytes. 

Genus Ilvdra . Pla te v. 
POLTPE) 
Fig. 1 JI.TU-idis 2.H gi-isea 3.II.fiisca +.5.6 

OrecnF, Orey P. JirownP^ Ciu,<iav or'tht- dan ^axts.ruxx:^zr 

* mapnijial^ ^.dxteiuied £od\- S: ttntnrii/n _ 3. suhiYtrnjctcd ^ CcoiUracted^Xi.youno ■ 
TuhlLfhMaj du Aa dlfzctp. March. i.iSi4 bj'Lcnarruui.HursrMrAe.Omte I'Srvtm.Pa^mttjter Jtau: 
VIMALCULES. 
class.Vkhmks. 

"/'/'/• Inliisoria. I' I. ATI. 1 Gr.Ni si.ijkacuio.m's. '^'5*' -t. ,|i T. \, 


C Jiua .^' Qnn.lncl.. 
' Auastatica 


OpercuLii-ia IiMi.'/i,.t ,u l/u.lit.lin.l.'- Sep.i.iSo^ tv l.on/tmm \: Ha:.- li,hrn,K.icr Hot TliKMKS iNFtTSORlit. 
C.podnr P-maT^jinaJu rchrrsoli; 

Puhiuhfd as the Jet dire^s.XovLiSt^ hv Zoriaman Mtrsi JW.^ Pfwri-Snni-ri Parrmrrt.-''£nt'- Lrmjrurs .^ LIGHT. ^10^: ^:v 

iillfNp 


W \ ■' ' M I I Hi ff^Ii <> d ./ 


A/./(>.4^o^rtr./.<^.AA.r-'.K//^y/ij,<.»/,Z.>,,,m,„7/,,r^JE,.,.t(,m^^-.«„^,,,j;rf,^.,,^.^£.,, J.iim Svst 
PLATK/I Driitr.r.txnui I IcOS.-LXlJfLlA ViiUijIinl ,>.' H„ la Jin.l 1.111 j! iln: hv Lonoman i- Itrr.- lUhnuvIa K^m Svll. 
fOtYdSDRIA BOTANY. 

Cufsses. 
I'l^iTi: in. 
DUiYSAMlJ Tj:trj.dy\ami.i MONADELFHIA 
Dladelphia ^^ ^vi m 
PoLrA/ji:LMii.i M.!n 

i XM V POLTaAMLA 
MoyoEciA ..M^£ 

m f-'^ m.^ riavrooAMiA lilNMiai „x iJu ./r ilinet^ M,iv r',&'! fy /.on,inuinX-JUis IhlemoMtr Him Svlt l-^OTANY. ()r,l,r.< . 
MoifoaYJsiA 
W 
•HlGTXIA 
® TJSTR.IGTJVJj 
tff:X.lGYIVIA fEyT.ioi'yi.1 
llJ^rxioy.VfA 
b»\te. Xrv:-^ DECAGr^'TA JiojiEr.iGTNiji 
I'Ol.YG IMIA 
(ilM^OSi-LICMIA 
^y^GlOSVl-HMLl BML-lir.i .i.th, .1.1 Mn-.l.t .Tim.i.ifi, >, h- T.,-n.,m,m i/t,;:.:l!„ BOTANY. I'LATL V 
llEP.ITlr.T. r„l,IUh„l ,,.. ih, Ul Jin.l^..l,J, ,.,/l,„1 t,,- l.„n^,„a„MuM Hccj i- On,, 1 TctTaphii 
FRINCfES 
\ % S^' 19 fontmalis 
J'L.ITF. /'rii/t/r.t 22. I Polytrictuim 

TuiUjh/-dtLs the ^a directs Sep.i .it^iB by Loiiainixjh3uTst.Itee.i OrmtJc Bn^m PtU^na.fta- Row. l.mii Sysi 
1' LATE I luHiAiJ u^ U„ .1,1 Jinyv ./,.«..■./*../., hnaaum i- Hecj liU,TniK,l,T OTANY. I'LAT I' U/l(>i 
^lEKVLICS churns ^IDVL.lRiyi <a,np,miihuu . TJJBEH. ciSium/tL. 
„ t cr.dTnrs - - hombardiai . 
VKT.UO .e.tjcfum ^CmiVAf unemones JtBtZOMoRfiii.i plu,^ho PiiilUhal ,u- thr I.-/ V,„ Botany ('/•iss J Jij:i. I. SHyll'Eli . P/.itj: J 
l-iMuhnia^ I,., hi liin^li J<ut jT iSo; Ity Lumimun Hurst Rrt^ i-Onru J'M.mf.lrf/Um a OTA]Vi' 

Class U. FixxJlL Sn.lPKD Continued. P/..I77: // Fill. ■/. 
ftMiihnl a.' !/,,■ . in Jirai,- Jj/i.i ^jS.tj. />. J.,fn^mMi IhirstArj £Ormc PaltmMIrr Jli>:r 


I']..1TI: III 
f,MM..,l .^- iA^.-LrJa^.J^'"^! -!■ lonam,^. Our,! Me^,- ^ Orr^ r.Urrru,,ler ho Cl<,sx Ml VMttr.hLATE. 1']. rn: i\ 

</,i.t.< rw.cARYorrm.Loi 
Fi.i I 
f„iH.i<.l ,u Ih let .linxlt .r,m l^ilM.h l.m,ii.fn llur.l Hn-. <■ l)ryn,r„nm.Mr/lo- BOTANY. 

('/•ij-j^ X I'.lPII.l.oXACliOi: 
^^ 
m 

^w^ 

Clii.v .w? sEMn-L oscri.ots . 
rio.i. 

/-^/i.vi../.w<^a»,tf/>.^>■.v.."..-^.s■.>■.<^^••/>•■■'•'' //'-»''«■'■•>'•<''•'»' ''"''"•■''■'^ BOTxVNY. ( '/.!.'.> .r/T' It.l I J 1.1 7VJ. fc . ^mfifj 


V>\fi ^■■V\: /y 
x/|\ % 1 i 


V / <y<j.f.i- JXr ^■LPET.lLOUS STJMlXTFEROrS. 
f 
l'uHi.-hni <1.' llie .Ut Mn.1.-..fi,h i.M./i. h /.,',i„m„il MiirJI .K,,:r.<- Orim-.n, BOTANY. 
('/</.<.■• .Ti/ .irirrii.oi s .st:Mi.\ir/:Roi s H.ATi: ;■// 
Cla.ss zni JPET.±Lors liiTMOiT -ipiuiu:!;t i nrir 

PiU'li'-hi.Jaj Uu Id JinclJ S'lti i" iSi-2 In- LoMman llursl Rcct Ormr (■ Broun Pata-nojla- Bs ii'(j)'ir.\.v ^. 

TUKiJs ,//„/ siimiis. 
(Yc/JM- 1/1 iMr.xi ui.ni s . I'L.ni: \lll (% y -v'^'-^c^Qp 
Fia.i. 


i5 • 


# 1 


i 


? 


f ^- 

r/tfJ-J XX MO.VOPETAI.OjrS . 
ilihlMud ax iJit Act din-cts Novu'USii.hv l.i^mirmm IJur.rt J<c,:t.(>ni„ X-Hroun I'alt-mo.'l.T It Fuii. TltEKS and SHRl'B.S. 
( 7<(jM- xa RoSAcr.ors J'L.IT/: K. 
TtMirliut as thi Jet dircK-ix yoy.il i8i-: In LoiamanHur^JU-e.rOrmc.lcBrm'-nFatcmoxlirrltcm. Ve <;e tab le Anatomy. I'l.iri: J. Harlc 


FIG ;3. 
feHw. 

Publl'hfd ^s thr id Jiirctf. .Havt t^04.h\ f.o • Iia\- I'ali^-no.<tcr /ton . 'EGii'rirAB LE Anatomy. 

Bninrhi-s. ni/ds. Jinlbs. 
Full l'i./iri:ii 
^Mi.:hni a,: duAd dzncU-Irb f1 jSo; In lononuijt.lhu-.tt R:cj C- Onru Taiemcstcrlicw ATl'KAL, HISTI'OKY. 
Mo crjVT ^ T2rA . I 'lute J X. n 
I 
B^b^tedtL* M« Jet ^nxtf.J/>rU S ir.'£o ht^ Ionian. Mo\it. Asm. * SttrwM.J'dtrrmtx^-Sam 
f- -s .> 

O ■; i 
ill>!{l|lli!l{lillllli|ijilllh!lllll;iillllll> il!< '!l!>illl'l||lllilill|l|ll|Miri|i|i|lli!l 


^ ^ 
^ 
iiiiEsa I' I.. Ill: II. i\i\ OiiiOtt;^ ^^i-' X-: 
T,, I J-u, 7. J-,,, ■• 

^il. j«'\\v -^ y \ y^ ^ ' ^v '^^xxv^ 
.WW/ /, L- Brcn'n.. Fa/^rrfW-ff^r Rc*n: A X Xfh'd yjojj.^.itui'q\ 
f/sioC Mj-pp,}iy ,:/>.•/«■ rri/"-'y 
f^u^ivif/ y-*^'-^ ii K O LO «; Y. OiliWiJuii on,/ a/nor/,/wii.! /Ui.ni/l infei.yrrtal hy 
/i„.u,Mr /l„k...v v^ 


"'\' 


\x-- 
\ 


1 


\ 


'••Z- 
N'_ 
^•C^: 
X-— 


^ \ 


\ .^"i/ 
niu„M,.,i,- /<„/.,-. ,./ /;,/>,,//,. l',,„, ,.„.u,„i !/„,.„„/, M -^ /„/rr.v,r,u.„ ,., .\l,l„ll,. /; OtaUy OTui (^a/tiftng it inti> Afarhli^ Plan of a Coal Mine and motie of VentilatinQ 
Ai-1/.rAat ,:j tlu! Oct dJrrrrj,,3l8.b„lo7u,n,„n.aurjn,Il^^j.0rmt.i Brom.eaurn^iJtn- flow.lmJ^n. F 1') .s .s 11 L s, KXTiL iyicors. J' I.. I IE 
ICHTHYOLITK, 

J,/,l/n„/,„„,„/ ,■,■„„„„.■■ 
Inifirjsum orKitlus ,m ni,i.-/:SM./.ur.^ur, ,:w!i,l „l M,-b.-n AtiiLffuJ aj du- .L-i tiira^ .Itu.t'fiStc h L.^a<^n,m Itiirji .Rfe* .i- Crwf Eitcmattr Ri'i^ CRY S T A J. L O G K A P H Y. I'LATE I . Fitj.i . A D a:m AX T I :x y. spar 

Ft0i. Fi.f.t. Fiq.4 
F EL S P AR /•«;.■*. Fif Fitiio. Fill n. Fit/ 12. 
Fiq.l3 . Fut.14. Fill J^ 


Pul.l.,/nHl «s th^ul^ .Ur,-Cs.T.-n'.'l!lo,.hL.^-:m^' S. S,'.'sJlm77»..~lrrJt.-, Snanimt hH'ilfi-n L,«rrr C R Y S T A I. I. O G H AP H Y. Plate B. 
CRYSTALLIZylTION, THEORY OT. 

Kg. 18. 
I 
Fig .If). 


Fi-ff . Z2 . Fig. z3. Fiq . 24 ■ Fiq. z5 . 


Fig. «7 • FtiilUhxdaj -the. Act direcU. Sept. i.xSoz.by lorupnan k RccsSatcmosta-Sow . Erurravcd Ji JfUsotvZottnry. Tiq . 28 . C R T S T AI^ JL O O R AP HI Y. 

CRTTS TALLI Z AT ION, Z7//vvt cr/l TLATK III. 


Fia.35. 


Tia.3^ 
TMislicd M Ihc Act StccU Him' jfiSoi.lvZmman klUe.rSattnw.trrja.--.v J£nara\ed ?»i B^i^' /■■'</. 3<). C K Y S T A J. I. O <i R A P H Y. 

<"R r .V TALL LZATI OX, JIIK OR Y OF. Pi.ni: i\. 
Pi^-se. 
rig 3-1. Fig.^. ffl 


^^^tel 


j^v-^.j^; 


;:g;| 


kL-LL 


-iHjlSS. 


i? -^^ p 


^ 
^^9 ■ 


So 


t rf 
.1. 
1 


■. 


■. 


-? 
'. 


/ 


-. 


-. 


•, 
.• 


^ 
,-' 
■■ 


'■- 
- " 


■ 


-' 
^ 


' 


h 


/. 

c%- ^♦• rtihUshcd lu ^u-Jrt d&r^ttjfa, t'lSoi.h- lonipmm kXraJtarmosUrllM'. Rntrrm-cd h- VTiOtvi Ltnrr^ . C RY S T A J. D. O V, R AP H Y. 

CRY STALLI Z^lTlOy . TUEOKY OF. Pia . Aq I 'I. ATE v. Fm.Sq. 
IFubUshed Of thcAxt duvds.Mt^ t'^ i3o3 M- Zim^jnvm S:RetjJ'at^rruyJtcrItctr ({ ' K \ S 'F A 1. L. <> G R A 1* H V. 

('KYsr.ii.i.iz.iTiox , riii:(>i<\ or. I '/..IT/: I J fi.D 77 
n,hlu>,nl ,ij- thrMl ditrrtr. M,n' v'' jSo^, hylomjman &■ Km.j;it,rn,u1rr K,m: £rur">"! />rll'in>rt Z.« CRYSTALLIZATION, 

sec Ifinera/ttffj/ jf,f,f/„ti.r. PLATE III Faruiim nfthrPrU 
(hi thr lalrr/dplm 

ri^. 24. 
On thr eiUrrnaiintf 
l.tlrnil p/miej . f)n t/ir littri-ai #vi/rtr. 

DouJilr r{,il,f ji.lrj /yrtmiU 
four f'iittii-j at rttfh e.rtrrmiij/ .trt 
on Ihr itltfrntttr Lttfmt rjijrs ■ DolMr ji.t .nJr.1 PlfTYimul 
tfith thr plnnrsjninnl 
ohiiifiirlif orJfrttKrtiitir 

ll.\,h.,l.^ Il,r J.t .li,^-,^.iW. lu,L..n.,mujim,r..,.ll,..c.,'rn,ri-3n^'^,. fhlrnu'.Ur &.,: MINKRALOGY. 

MYSlSCy I'LJii: I 
Fiq.S 
PuhlifTicd as ^' jict djrartr , Jjh h.jSoz.M' LanjiiUTi Sc Iitt:s J'atem.'stTlUm En.mu^J h' H'lsn r,«, BINDING SECT. JUN 21972 PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY AE Ptees, Abraham 

5 The cyclopaedia 

R329 

Plates 

V.5